WebArchiv - archiv českého webu
8. Setkání mladých CČSH 2016 Hus 2015 Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Dvacátá neděle po sv. Duchu


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Co je Církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D..

Církev československá husitská má 292 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Brně, Hradci Králové, Olomouci, Plzni, Praze a Bratislavě.

Nejnovější fotky

Úřední deska církve »


20.06.2016

Oběžník CČSH č. 4/2016 a Úřední zprávy CČSH č. 2/2016 z 20. června 2016

Úřední zprávy obsahují sumář usnesení církevního zastupitelstva, které zasedalo 18. června, dále přehled usnesení ústřední rady, která jsou závazná pro diecéze a náboženské obce, a konečně pokyny k úpravě občanských průkazů při uzavření sňatku. Oběžník dále obsahuje pozvánku na Festival duchovní hudby 5. července a pozvánku na bohoslužbu k výročí MJH v Betlémské kapli 6. července.

 

18.05.2016

Oběžník CČSH č. 3/2016 z 18. května 2016 - Svolání církevního zastupitelstva CČSH na 18. 6. 2016

Příloha obsahuje Oběžník CČSH č. 3/2016 se svoláním zasedání církevního zastupitelstva na sobotu 18. června 2016 a navrženým programem jednání.


Zprávy z naší církve »


22.09.2016
20.09.2016
19.09.2016

Informace k pohřebnímu rozloučení s bratrem VI. patriarchou CČSH Josefem Špakem

Vážené sestry a vážení bratři,

v příloze naleznete informace k pohřebnímu rozloučení s br. VI. patriarchou CČSH Josefem Špakem, které se koná v úterý 20. září 2016 od 12.00 hodin v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí.Nabídky | Pozvánky | Smuteční oznámení