WebArchiv - archiv českého webu
8. Setkání mladých CČSH 2016 Hus 2015 Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

23. neděle po sv. Duchu


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Co je Církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D..

Církev československá husitská má 292 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Brně, Hradci Králové, Olomouci, Plzni, Praze a Bratislavě.

Nejnovější fotky

Výročí Husova sboru ve Vlašimi
23. 10. 2016 - Klára Břeňová

Pocta Václavu Havlovi v dejvickém sboru
21. 10. 2016 - Klára Břeňová

O energii kolem nás v Karlíně
21. 10. 2016 - Klára Břeňová

Úřední deska církve »


18.10.2016

Oběžník CČSH č. 6/2016 z 18. 10. 2016 - Svolání církevního zastupitelstva

Příloha obsahuje Oběžník CČSH č. 6/2016 se svoláním církevního zastupitelstva CČSH na sobotu 19. listopadu 2016 a návrhem programu.


12.10.2016

Oběžník CČSH č. 5/2016 a Úřední zprávy CČSH č. 3/2016 z 12. října 2016

V přílohách naleznete Oběžník CČSH č. 5/2016, jímž jsou v Úředních zprávách č. 3/2016 vyhlášeny Směrnice Status bohoslovce CČSH a Statut a pověření ke službě celocírkevního kantora - dokumenty schválené na 176. zasedání ústřední rady dne 8. října 2016. Oběžník dále vyhlašuje kazatelským cyklem pro následující liturgické roky Bohoslužebnou knihu CČSH, I. - III. díl.


Zprávy z naší církve »


17.10.2016
12.10.2016
11.10.2016

Nabídky | Pozvánky | Smuteční oznámení