WebArchiv - archiv českého webu

Co je Církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D..

Církev československá husitská má 290 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.

Fotogalerie

Zprávy z naší církve »


Poselství generální synody duchovních CČSH ke stoletému výročí republiky

Generální synoda duchovních Církve československé husitské v pondělí 8. října 2018 přijala Poselství ke stoletému výročí naší republiky, které naleznete v plném znění v příloze.


08.10.2018  

Vyjádření br. patriarchy ke zdanění tzv. restitucí

V příloze je vyjádření br. patriarchy THDr. Tomáše Butty ke snahám zdanit fianční náhradu dle zákona č. 428/2012 Sb.


20.09.2018  

Úřední deska církve »


Oběžník CČSH č. 7/2018 ze dne 10. 10. 2018

Obsahem oběžníku jsou výstupy z jednání generální synody duchovních CČSH, která se sešla 8. října 2018: kázání br. patriarchy, Poselství GS ke stoletému výročí republiky a Závěrečné usnesení GS.

 


10.10.2018  

Oběžník CČSH č. 6/2018 ze dne 18. září 2018

Šestý letošní oběžník obsahuje pozvánku na konferenci "Sbory Církve československé husitské", konanou 19. 10. v Praze na Vinohradech, a dále pozvánky na akce k výročí Jana Žižky. V přílohách jsou plakátky k vytištění.


18.09.2018  

Nabídky | Pozvánky | Smuteční oznámeníDiakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus