WebArchiv - archiv českého webu

Co je Církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D..

Církev československá husitská má 290 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.

Fotogalerie

Úřední deska církve »


Oběžník CČSH č. 4/2018 a Úřední zprávy CČSH č. 2/2018

V přílohách naleznete aktuální oběžník CČSH.

V úředních zprávách věnujte, prosím, pozornost nové Směrnici o ochraně osobních údajů v CČSH, která je v souladu s požadavky nařízení Evropské unie GDPR. Přiložen je průvodní dopis, shrnující základní body nové úpravy, a vzorové dokumenty.
Další přílohou úředních zpráv je souhrnné usnesení církevního zastupitelstva ze 16. 6. 2018.
Oběžník dále obsahuje pozvánky na blížící se celocírkevní akce - Festival duchovní hudby 5. července, bohoslužbu k výročí MJH v Betlémské kapli 6. července a setkání mládeže v září v Českých Budějovicích.

20.06.2018  

Oběžník CČSH č. 3/2018 - svolání církevního zastupitelstva na 16. 6. 2018

Oběžník CČSH č. 3/2018 ze dne 15. května 2018 obsahuje svolání a návrh programu zasedání církevního zastupitelstva v sobotu 16. června 2018 od 9.00 hodin.


15.05.2018  

Zprávy z naší církve »


Zpráva ze zasedání církevního zastupitelstva 16. 6. 2018

V příloze najdete stručné shrnutí posledního zasedání CZ.


16.06.2018  

Zpráva ze 194. zasedání ústřední rady 15. 6. 2018

Příloha obsahuje stručné shrnutí červnového zasedání ÚR.


15.06.2018  

Výběrové řízení na ředitele úřadu brněnské diecézní rady

Brněnská diecéze Církve československé husitské vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele úřadu diecézní rady. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze.


08.06.2018  

Nabídky | Pozvánky | Smuteční oznámeníDiakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus