WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

20. neděle po svatém Duchu


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH

24. října
Koncert ve Svinově
28. října
Modlitba za domov

Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Co je Církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D..

Církev československá husitská má 292 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Brně, Hradci Králové, Olomouci, Plzni, Praze a Bratislavě.

Nejnovější fotky

Úřední deska církve »


10.10.2017

Oběžník CČSH č. 5/2017 z 10. října 2017 se svoláním církevního zastupitelstva na 11. listopadu 2017

Příloha obsahuje Oběžník CČSH č. 5/2017 se svoláním Církevního zastupitelstva CČSH na sobotu 11. listopadu 2017 od 9.00 hodin. Součástí oběžníku je také navržený program jednání.


07.06.2017

Zprávy z naší církve »


20.10.2017

Vyjádření bratra patriarchy k volbám 2017

V příloze najdete vyjádření br. patriarchy k letošním volbám.


14.10.2017

Zpráva ze 186. zasedání ústřední rady 14. října 2017

Příloha obsahuje stručné shrnutí nejdůležitějších bodů programu 186. zasedání ÚR, které proběhlo v sobotu 14. října.


28.10.2017

Nabídky | Pozvánky | Smuteční oznámení