WebArchiv - archiv českého webu

Co je Církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D..

Církev československá husitská má 290 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.

Fotogalerie

Zprávy z naší církve »


Zpráva ze 199. zasedání ústřední rady 12. ledna 2019

V příloze naleznete shrnutí posledního zasedání ÚR.


12.01.2019  

Rozloučení s bratrem emeritním biskupem ThMgr. Karlem Bicanem

Po krátké těžké nemoci zesnul dne 10. 1. 2019 ve svých nedožitých 68 letech bratr emeritní biskup pražský a pedagog ThMgr. Karel Bican, farář Církve československé husitské.


11.01.2019  

Vyhledávací řízení na pozici ředitele / ředitelky Husitské diakonie

Ústřední rada Církve československé husitské vyhlašuje vyhledávací řízení na obsazení pozice ředitele / ředitelky Husitské diakonie.


16.01.2019  

Úřední deska církve »


Oběžník CČSH č. 9/2018 a Úřední zprávy CČSH č. 3/2018

Přílohy obsahují Oběžník CČSH, jehož součástí je souhrnné usnesení zasedání církevního zastupitelstva z 24. 11. 2018, schválené celocírkevní akce na roky 2019 a 2020, celocírkevní sbírky pro příští rok a další informace.
Přiloženo je též biblické zamyšlení br. patriarchy k adventu a vánočním svátkům.

26.11.2018  

Oběžník CČSH č. 8/2018 - svolání církevního zastupitelstva na 24. 11. 2018

V příloze naleznete oběžník se svoláním podzimního zasedání církevního zastupitelstva, jehož hlavní náplní budou hospodářské záležitosti.


24.10.2018  

Nabídky | Pozvánky | Smuteční oznámeníDiakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus