WebArchiv - archiv českého webu

Diecézní den v Uherském Brodě

20.05.2017 10:00 Uherský Brod

Zveme vás na Diecézní setkání v Uherském Brodě, které se koná v sobotu 20. května 2017 v Chrámu Mistra Jana Husa. Program setkání: 10.00 – bohoslužby v Chrámu M. J. Husa (slouží bratr biskup Juraj Jordán Dovala), 11.00 až 12.00 – program pro děti *), 12.00 až 13.00 – čas na občerstvení, 13.00 až 14.00 – program pro děti *), 14.00 – přednáška Dr. Petra Zemka: Jan Amos Komenský a Jednota bratrská v Uherském Brodě, 15.00 – koncert k poctě Jana Amose Komenského: Roman Švehlík - umělecký přednes, Helena Bemerová - zobcová flétna, komorní sbor Dvořák diriguje Ing. Antonín Veselka. *) dospělí mohou tento čas využít k prohlídce města a muzea red

zpět na kalendář


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus