WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Krista Krále


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Pozvánka do Sulic na Křížky

29.09.2017 18:00 Sulice

Drazí v Kristu, dovolte mi Vás pozvat na setkání 29. 9. při památném místě posledního mírového setkání věřících, kteří se měli v horizontu několika málo dní zasloužit o zvrat pražských pokojných událostí. Zveme vás Na křížky, při obci Sulice u Prahy. Převážně pražští a plzeňští následovníci pošlapaného odkazu českých reformních kazatelů v čele s Želivským a Korandou odtud vyšli vstříc Praze. V jejich žilách proudil plamen, ten se měl stát osudným pro pýchu celé západní církve. Nám se připomínka těchto našich předků stává usvědčujícím corpus delicti pro vlažnost, která nám dosud neumožňuje činit zvěst o přítomném a přicházejícím božím království dostatečně zřejmou. Minulý rok jsme připomínku této události konali způsobem pietního zastavení a návštěvou místní Náboženské obce v Jílovém u Prahy. Tento rok jsme se rozhodli setkání vést v duchu odlehčenějším a sezvat tak vás i několik přátel k turnaji v pétanque i náslodovnému posezení v přilehlé kolibě. Budeme se těšit na každé setkání, z něhož každý z nás odejde posílen zápalem pro věc Pána Ježíše Krista. S přátelskými pozdravy, Mgr. David Hron Plakát v rubrice Pozvánky.

zpět na kalendář