WebArchiv - archiv českého webu

Liturgický a dramatický prostor v pojetí avantgardního scénografa a církevního architekta Miroslava Kouřila

14.02.2018 19:00 Praha

Srdečně Vás zveme na 4. přednášku v rámci cyklu Extenze 2018 – Snahy o obnovu myšlení a společnosti. Na téma Liturgický a dramatický prostor v pojetí avantgardního scénografa a církevního architekta Miroslava Kouřila bude přednášet Mgr. Pavel Kolář, Th.D., M.T.S. člen Katedry praktické teologie Husitské teologicky fakultě Univerzity Karlovy a farář Náboženské obce CČSH v Nuslích. Ing. Miroslav Kouřil patřil k předním avantgardním scénografům meziválečného českého divadla. Podílel se na všech významných představeních Divadla E.F. Buriana (D34-D41), plánoval multifunkční Divadlo práce, vypracoval koncept theatergraphu a po únorovém převratu se stal mimo jiné zakladatelem Scénografického ústavu. Miroslav Kouřil byl také velmi aktivní v Církvi československé, ve které spoluzakládal Sekci výtvarných umělců a architektů, podílel se mimo jiné na tvorbě pravidel pro plánovaní církevních staveb a uspořádání liturgického prostoru i jeho výzdoby a předložil několik nerealizovaných návrhů sborových staveb pro CČS. V Kouřilově pojetí liturgického prostoru se původním způsobem uplatňují zásady komuniálního uspořádání, se kterými se setkáváme také v progresivních návrzích na reformu liturgického prostoru zejména v německém kulturním prostředí (Rudolf Schwarz). Domnívám se, že k tomu nemalou měrou přispělo jeho pojetí dramatického prostoru, které však nedokázal plně využít ve své reflexi prostoru bohoslužebného. Jakou podobu by takové domyšlení mohlo získat v současné praxi CČSH? Sejdeme se14. 2. v 19:00 ve Farského sále Husova sboru na Vinohradech (Dykova 1, Praha 10). Více informací zde: www.hs-vinohrady.cz

zpět na kalendář


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus