WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Krista Krále


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Kalendář akcí

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

01.04.2012 10:00-Květná neděle u Mikuláše
03.04.2012 16:00-Biblická hodina v Praze-Břevnově - Symbolika dnů Velikonočního týdne
04.04.2012 17:00-Zahájení výstavy "Kodex vyšehradský" u Mikuláše
04.04.2012 19:00-Dokumenty na faře v Praze-Břevnově - Stárnout aktivně
05.04.2012 19:00-Zelenočtvrteční otevření zrekonstruovaného Husova sboru v Písku
05.04.2012 17:00-Velikonoce u Mikuláše - Zelený čtvrtek
05.04.2012 18:00-Velikonoce na Břevnově - Zelený čtvrtek
06.04.2012 13:00-Celonárodní čtení Bible v Uherském Brodě
06.04.2012 20:00-Velikonoce u Mikuláše - Velký pátek
07.04.2012 21:30-Velikonoce u Mikuláše - Bílá sobota
08.04.2012 10:00-Velikonoce u Mikuláše - Boží hod velikonoční
09.04.2012 11:00-Velikonoční pondělí u Mikuláše
10.04.2012 14:00-Kulatý stůl - Rozhovor nad výsledky sčítání lidu v r.2011 - religiozita v ČR
11.04.2012 19:00-Večerní bohoslužby v centru Prahy u Mikuláše
15.04.2012 19:00-Večerní husitské bohoslužby na Zderaze
15.04.2012 10:00-Biřmování v Broumově
18.04.2012 19:00-Večerní bohoslužby v centru Prahy u Mikuláše
22.04.2012 19:00-Večerní husitské bohoslužby na Zderaze
24.04.2012 08:00-Studijní den ERC: Církev jako odpověď? Reflexe vztahu církve a společnosti
25.04.2012 19:00-Večerní bohoslužby v centru Prahy u Mikuláše
25.04.2012 17:00-Recital Lahodná vteřina v Chrudimi
27.04.2012 18:00-Doteky - plochy poznání, 120. setkání v Liberci
29.04.2012 15:00-Dřevěné kostely - perly Podkarpatské Rusi - přednáška ve Zlíně

formulář pro zadání nové akce

Bohoslužby v jednotlivých náboženských obcích