WebArchiv - archiv českého webu
Navštivte e-shop eblahoslav.cz

Květná neděle


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Světový den modliteb 3. března L. P. 2017 v Blansku

Na první pátek v době postní, připadl tradiční večer, Světového dne modliteb. Letošní program jsme prožili s křesťany z Filipín. Sestra předsedkyně rady starších Dáša Bačkovská rozvrhla program mezi sestry z naší farnosti, s dětmi nacvičila krásnou scénku ze života místních lidí a zapojila další sestry v přípravě pozornosti pro účastníky večera. Naše varhanice Jitka Borková se zpěvačkami nacvičila potřebné písně, které naplnili večer chválami, díky a oslovila nás bezvadným výkladem textu večera, z Matoušova evangelia, o dělnících na vinici. Bratr farář, před udělením závěrečného požehnání, poděkoval všem, kdo se na večeru podíleli a zkonstatoval: " Děkuji všem, kdo jste se na večeru podíleli přípravou a provedením celého programu, sestře předsedkyni RS za celou službu, sestře varhanici Jitce, za zvěstování Božího slova, je jen škoda, že neumím hrát a nemůžu jí službu slova oplatit u varhan...". Příjemný večer pokračoval ještě dětským programem. Díky Bohu za obětavé tvůrce i realizátory programu. Těšíme se již nyní na další večer světového dne modliteb v příštím roce. Bratři a sestry z Blanska