WebArchiv - archiv českého webu

Duchovní cvičení v Brně

Mládež CČSH se schází v čase postu již několik let. Duchovní cvičení, inspirované autoritami křesťanského Východu i Západu, proběhlo již tradičně v příjemném prostředí penzionu „Zahrada“ v Brně na Lipové 3.-5. 3. 2017. Tři dny nás svým pečlivě připraveným slovem provázel brněnský biskup Juraj Dovala. V exerciciích podle Ignáce je člověk veden k tomu, aby přijal své osobní povolání a žil v souladu s ním; nejen, aby se sám realizoval, ale aby přispíval k dobru bratří a sester. Ačkoliv má bratr Juraj v oblibě jiné duchovní autory, přece byl cíl exercicií, které připravil, stejný, jak dokládá výrok Serafima Sarovského (+ 1833), jenž brněnské exercicie provázel: „Získej vnitřní pokoj a tisíce kolem tebe naleznou spásu.“ Vedeni tímto slovem jsme si mohli uvědomovat, že je člověk ve vesmíru nepatrný, a přece silou své myšlenky zhmotněné v činu může významně posunout dění ve společenství i společnosti, do níž patří. Pokud myšlenky člověka vycházejí ze srdce naplněného Božím pokojem, nemohou jeho skutky vyprávět o ničem jiném či menším. Ačkoliv by se exercicie bez zkušeného exercitátora neobešly, přece tento člověk plní především úlohu toho, kdo doprovází účastníky při jejich setkání s Bohem. Naopak tím hlavním činitelem při duchovních cvičeních je Duch Boží. To on vede člověka, aby lépe poznal plán nebeského Otce pro svůj život. Rozhodující dění se tedy odehrává mezi člověkem a Bohem. Duchovní cvičení v Brně byla určená především mladým lidem z naší církve, proto se nepožadovalo jinak povinné mlčení při jídle nebo po skončení denního programu. Vznikla tak řada příležitostí k rozhovorům a sdílení. Zvláštností těchto cvičení byly ranní rozcvičky v zahradě, která se začíná probouzet po dlouhé zimě. Myslím, že mírnější forma cvičení rozhodně neumenšila duchovní hloubku textů, ani Jurajových výkladů, jimž jsme naslouchali. Boží pokoj v srdci, poklad, který neničí mol ani rez a nekradou ho zloději (srv. Mt 6, 19-20), byl tím největším darem, jenž jsme mohli přijmout. Bohu díky za něj a Jurajovi za to, že přijal roli toho, kdo nám pomáhal zbavovat se břemen pochybností a hříchu, abychom tento pokoj mohli nalézt. Helena Smolová
Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus