WebArchiv - archiv českého webu

Odpoledne s náladou Provence

Navštíví-li Provence turista, je ohromen krásou její krajiny, žasne nad historickými pamětihodnostmi i uměleckými odkazy, které po sobě zanechali malíři, sochaři či básníci k oslavě tohoto kraje. Není proto divu, že navštíví-li Provence básnířky a spisovatelky, dochází k jiskření, z něhož se rodí vzácné obrazy duše vyryté do básně, do eseje, do povídky. Únorové Setkání 3. věku v NO CČSH Karlín, pořádané literárním klubem Dialog na cestě ve spolupráci s Pražským klubem spisovatelů Obce spisovatelů ČR ve spolupráci s MČ Praha 8 patřilo dvojici současných spisovatelek PhDr. Olze Nytrové a PhDr. Františce Vrbenské. Výběr z fotografií, pořízených během cesty po Provence, digitálně promítal k průvodnímu slovu autorek Ing. Václav Strachota. Zatímco PhDr. Olga Nytrová v úvodu vykreslila Francii kulturní a připomněla básníky Arthura Rimbauda a Paula Verlaina či modernistické malíře – Paula Cézanna, rodáka z Provence, holandského malíře Vincenta van Gogha anebo Paula Gauguina, Augusta Renoira či Otokara Kubína, malíře, grafika a sochaře českého původu, pokusila se PhDr. Františka Vrbenská stručně rekapitulovat historii od osídlení území Kelty, poté germánskými kmeny Franků, jejichž říše se kolem poloviny 9. století rozpadla, až po mocenské a náboženské spory. Přiblížit pravdu a krásu bolí až k smrti je to dotyk tajemného vyzařování a chabá lidská síla bortí se pod náporem světla (Olga Nytrová, úryvek z básně Cézanne) Avignon s dominantou honosného Papežského paláce a mostem sv. Benezeta z 12. století přes řeku Rhônu, známém i díky písni Sur le pont d´ Avignon, kterou si údajně zpívaly pod mostem prostitutky a zloději, když se jim povedla loupež. Pláž Portiragne. Arles s bazilikou sv. Trofima ze 12. století a náměstí Forum se žlutě zářící kavárnou Vincenta van Gogha. Provence otevři své mořské oči kobaltový úsměv pastvin pod kopyty bělostných koní s povzdechem větru jsem volná jako polodivocí bělouši Provence co tvůj mistral šeptal Vincentu van Goghovi jak chutnalo červené víno v jeho žluté kavárně kdo rozuměl temné sedlině duše a slunné touze na půnebí ticha tak jako on (Olga Nytrová, Oči Provence) Mistral je provází na každém kroku. Nedaleko Arles je opevněný benediktinský klášter z 11. století Montmajour. Pokračují do městečka a zřícenin katarského hradu Les-Baux-de-Provence. Cestu podél Rhôny dovrší návštěvou rázovitého letoviska Saintes-Maries-de-la-Mer. Navštíví cisterciácké opatství Fontfroide nedaleko Narbonne. Odjíždějí do Nimes, aby obdivovaly dochované římské stavby: amfiteátr, chrám Maison Careé a pozůstatek opevnění Tour Magne. Často se setkávají s oznámeními o pořádání býčích zápasů; v Provence jim říkají „course“ a býci se v jejich průběhu neusmrcují. Další putování zahrne městečko Aigues Mortes a přírodní rezervaci Camargue – 140 000 ha bažin, pastvin, dun, slaných jezer, lužních lesů s množstvím různých druhů ptactva. Zaujali zejména plameňáci, stáda ovcí a dobytka i malí bílí camarguesští koně. Postupují k Pyrenejím do kamenné vesnice La Couvertoirade s templářským hradem. Městečko Roquefort leží v krasové oblasti na jihu Francie a proslavil ho stejnojmenný ovčí sýr. Fantaskně působící městys St.-Guilhem-le-Désert s benediktinským opatstvím, které mu dalo název, je zasazen v kaňonu řeky Hérault. Průzračná modrozelená voda se klikatí mezi vápencovými skalami a láká ke koupání pod legendárním Ďáblovým mostem, i když je trochu studená. Chladnější, ale občerstvující je i podzimní moře. Návštěva trhu a cukrárny, a poté se věnovat veršům na břehu Středozemního moře při příboji. Poslední den patří Marseilles a plavbě lodí na Frioulské ostrovy. Stoupání do prudkého kopce ke kostelu Notre Dame du Garde přenechaly raději výletnímu vláčku. Rozloučily se s Francií v restauraci s výhledem na rušný přístav. Kuře, mušle, opékané brambory a červené víno. Obrazy z cesty po Provence se vkládají do podvědomí, obrazy, na které nechtějí zapomenout. Vždycky si Francii ponesou v sobě. Mgr. Zuzana Havelková s využitím zápisků PhDr. Olgy Nytrové a s korekcí PhDr. Františky Vrbenské
Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus