WebArchiv - archiv českého webu

Setkání Pražského klubu spisovatelů v NO Karlín 21. 2. 2017

Na tento den byl nahlášen host, český spisovatel, scenárista, malíř a ilustrátor, Oldřich Selucký. Pan Selucký ale byl více než zmíněné „čtyři v jednom“. K jeho již uvedeným činnostem bychom mohli přidat ještě pár dalších: absolvent MFF UK, znalec francouzštiny a starých jazyků, teolog, učitel filosofie a etiky na UK, překladatel. Tohle všechno lze říci o muži, se kterým čtrnáct pozorných posluchačů strávilo večer. Uvítání i role moderátorky se ujala Olga Nytrová. S panem Seluckým se seznámili při prezentaci knihy o svatém Václavovi. Olga na úvod přečetla Modlitbu Františka z Assisi přebásněnou Janem Skácelem. A položila i první otázku o vztahu právě k Františkovi, o kterém pan Selucký napsal knížku „Vzpoura v Assisi“. Všichni jsme soustředěně naslouchali. Přiznávám, že jsem po přečtení pozvánky na tento večer měla obavy, zda nebude pro mne trochu náročný. Nejsem právě nejzběhlejší v tématech, o kterých jsem tušila, že budou probírána. Pan Selucký ale mluvil a vše podával tak srozumitelně a zajímavě, že zaujal i mne. Navíc jsem se poprvé setkala s člověkem, kterého francouzští mniši požádali, aby přeložil učení otce Jeronýma. Přijal jejich pozvání a žil s nimi v klášteře. Když náš host vyprávěl, že mniši vstávají ve 3,30 hod a ve 3,45 je první mše, tak na mne šly mrákoty. A když pokračoval sdělením, že všichni stráví celý den v tichu, jen při jídle jim jeden mnich předčítá biblické texty, tak jsem byla ráda, že v klášteře nežiju. Tento velmi inspirativní prostor patří právem nemnoha vyvoleným. Pokud bychom chtěli pocítit alespoň kousíček klášterního mystična, nemusíme za ním jezdit až do Francie. Pan Selucký nám doporučil klášter Nový Dvůr u Plzně. Francouzští mniši tu koupili opuštěnou farmu. Objednali architekta, kterému se podařilo vytvořit pomocí světla, kamene a zachovalého barokního portálu nádherný prostor. Nyní zde žije dvacet mnichů. A v tomto klášteře mají i prostor pro návštěvy, je možné si tu zaplatit pobyt. V další části večera nám pan Selucký přečetl úryvky ze svých knížek „Bitva na řece Pádu“ a „Strážce ohně“. Pak nám vyprávěl o své scenáristické práci. Jeho „Pavel, dobrodruh víry“ měl takový úspěch, že vyšel i knižně. Závěr patřil otázkám posluchačů. Bylo hodně věcí, na které jsme se ptali. Nejvíce všechny zajímalo, jak je možné, že když za minulého režimu nemohl studovat filosofii ani výtvarné umění, jak dokázal vystudovat MFF UK? Náš host odpověděl, že se mu v matematice líbila logika. Na fakultě se věnoval teoretické kybernetice. Vždy ho zajímaly věci odehrávající se v prostoru. Prozradil nám, že navíc i rád kreslí a maluje, nejraději používá uhel a pastel. Odcházela jsem domů plná dojmů a údivu nad tím, jak mnoha talenty může oplývat jeden jediný člověk. A přitom zůstat tak skromný. Ing. Monika Knězková
Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus