WebArchiv - archiv českého webu

Setkání Pražského klubu spisovatelů v NO Karlín 21. 3.

Fantastický svět Jany Richterové – o Zahradě a imaginaci Setkání Pražského klubu spisovatelů v Karlíně dne 21. 3. 2017 Význačný slovenský teoretik literatury Ondrej Herec dokládá (a není jediným odborníkem s tímto přesvědčením), že poezie i sám žánr fikce spadají do nejširší sféry fantastiky. Jistě by se o daném názoru dalo diskutovat, jsou však díla, která tuto příbuznost plně potvrzují. Románový cyklus Zahrada představuje jedno z nich: v kontextu tuzemské tvorby patří k nejpůsobivějším. Jeho autorkou je Mgr. Jana Richterová, členka Obce spisovatelů ČR. Navzdory vzdálenosti mezi Prahou a Opavou, kde žije a pracuje, přijala pozvání do Karlína. Mgr. Jana Richterová absolvovala humanitně a výtvarně zaměřená studia a pětiletý psychoterapeutický výcvik v hlubinné a psychodynamické psychoterapii. Působila dlouho v oblasti zdravotnictví jako arteterapeutka, je členkou České arteterapeutické asociace. Věnovala se pedagogické činnosti, arteterapii vyučovala na Ostravské univerzitě. Na karlínském setkání autorku doprovázela Mária Schwingerová, vynikající překladatelka zejména odborných publikací v němčině, působící na severní Moravě. Ta se při tvorbě Zahrady podílela jako stěžejní beta-čtenář, především pak jako znalkyně esoteriky a židovské kultury. Mezi překlady této kultivované a vzdělané dámy s velkým charismatem patří mimo jiné Trithemiův spis De septem secundeis nebo monografie týkající se významného židovského teologa a filozofa Martina Bubera. Ještě před začátkem besedy s milými hosty se v Pražském klubu spisovatelů představil nový člen Obce spisovatelů ČR, Mgr. Tomáš Kepka, režisér, fotograf, dramaturg a vysokoškolský pedagog – autor půvabných pohádek. V Karlíně se s ním brzy setkáme při jeho vlastním vystoupení. Paní Richterová si připravila prezentaci, ale k jejímu promítání nedošlo, celý večer se odvíjel ve velmi osobní, podnětné atmosféře. Besedu provázela řada dotazů jak moderátorky Františky Vrbenské, tak zaujatých posluchačů. Bylo na co se ptát – na tvůrčí postupy, inspirační zdroje, vztah autora ke svým textům, na místo subžánru new adult fantasy (do něhož Zahrada zčásti spadá) v současné beletrii, na fenomén literárních postav, dokonce na autorčiny zkušenosti s psychologickou analýzou a arteterapií. Vyhrazený čas málem nestačil, tím spíše, že cyklus Zahrada i samu Janu Richterovou lze právem pokládat za mimořádný literární zjev. Málokdo vstoupí na knižní trh románovou prvotinou, v tomto případě celou pentalogií, která však působí vytříbeným, precizním a oduševnělým dojmem. Žádný literární pokus, ale vyzrálé, promyšlené dílo. Už prvý svazek Sféra (2013) vzbudil oprávněný zájem a sklidil vynikající kritiky. Následovaly Lovec (2014), Návrat (2015) a Velmistr (2016), v letošním roce bude publikován závěrečný díl. Kultivovaný, napínavý příběh skupiny mladých lidí se odehrává v současnosti, mimořádnou hloubku i jedinečnost mu dodávají originálně pojaté fantastické a mystické prvky. Zároveň však spisovatelka dbá na velmi věrné, barvité zobrazení stávající reality. Neobvykle věrohodným způsobem spojuje přesně vykreslené prostředí a propracovanou psychologii postav s myticko-mystickými konotacemi, s podprahovým vnímáním a percepcí mnohotvárnosti univerza. Vzniklo tak mimořádné dílo na pomezí magického realismu a netradiční fantasy, k němuž nenaleznete srovnatelně formovanou a kvalitní prózu nejen v Česku, ale ani v současné zahraniční literatuře. Ačkoliv hodiny varovně připomínaly hostům odjezd vlaku, ještě se v přívětivém a povzbudivém prostředí „našeho Karlína“ neformálně debatovalo a hovořilo (dokonce i dlouho po jejich odchodu setrvali horliví besedníci). Přesto mnohé zůstalo toho březnového večera nedopovězeno. Budeme se těšit příště, až paní Jana představí poslední svazek své pentalogie. Zatím se můžete podívat na její webové stránky, kde vedle informací o knihách naleznete krásné obrazy a hudbu, které spoluvytvářejí kouzlo Zahrady: http://zahradafantasy.janarichterova.cz/ PhDr. Františka Vrbenská
Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus