WebArchiv - archiv českého webu

Postní setkání ve Weidenu

Chtěla bych touto cestou poděkovat za velmi příjemný den a podělit se s Vámi o příjemné a poučné zážitky. Členové náboženských obcí Mariánské Lázně a Tachov přijali 2. dubna pozvání Lutherské evangelické církve z kostela Svatého Michaela ve Weidenu k bohoslužbám s mottem „Společně za jednotnou Evropu.“ Weidenští letos věnovali své modlitby českým křesťanům. Celý den zaštiťoval bratr farář Hans–Martin Meuss, který nás téměř celý den doprovázel a byl velmi milým společníkem. Připravil nám velmi zajímavý program. Posuďte sami: Během bohoslužby, do které byla zařazena i píseň zpívaná česky, naše farářka Zuzana Kalenská představila život našich náboženských obcí a práci v Tachově a Mariánských Lázních i programy a akce s dětmi, které doplnila prezentací fotografií. Po bohoslužbě naši skupinu vzali bývalí studenti českého jazyka na univerzitě na prohlídku města se zastavením u městských hradeb a muzea. Doprovodili nás do Sindersbergeru - domova pro seniory zřízeným weidenskou Diakonií. Tento domov patří mezi největší, ale zároveň nejkvalitnější poskytovatele služeb ve svém okolí. Právě přistavují v objektu další pokoje, kapli a hospicové oddělení, které nám s velkým zájmem ukazovali. Oběd se členy weidenské obce a rodinou bratra faráře byl velice chutný. Poté následovala procházka centrálním parkem v krásném počasí až ke kostelu Sv. Michaela, kde nás čekal osobně strážce věže, legendární pan Christian Stahl v historické uniformě, který se nás ujal a pověděl nám vše o zvonici, věži kostela a všem co bylo v jeho silách a dechu. Vystoupali jsme na věž po 140 schodech, slyšeli všechny zvony a dokonce si na ně mohli sáhnout a zazvonit. Musím říci, že to bylo velmi zajímavé setkání a zjištění, že existují ještě v dnešní době strážci věží a ponocní. Následovalo posezení s koláčem a kávou, protože nám nahoře hodně vyhládlo, tzv. Kafekuchen, s vedením domova pro seniory a s radou starších, které velmi zajímalo naše žití a působení v Čechách. Den velice rychle utíkal a my jsme zjistili, že i přes odlišnost našich řečí máme mnohé společné, možná více než jsme čekali. V pozdním odpoledni jsme se pomalu ubírali směrem ke kostelu, kde se chystalo vše na velkou předvelikonoční událost a další vrchol celého našeho dne. Byli jsme pozváni na koncert Janových pašijí J.S. Bacha. Na koncertě všechny ohromil orchestr za účasti mnoha známých sólistů. Mě velice nadchl sbor místních kantorů (včetně pana faráře a jeho dcery jako zpěváků), tzv. Kantorei Weiden a orchestr, ve kterém hrál i pan děkan Slenska na violu. Dvě hodiny utekly jako voda a koncert za ovací vestoje skončil. Po vřelém rozloučení jsme odjížděli plni dojmů a pocitu krásně stráveného nedělního dne. Obdiv bych také chtěla vyjádřit dětem, které jely s námi, že krásně zvládly tak náročný program. A dokonce si odvezly dáreček, který si vyrobily na památku. Mě zbyla zelená vstupenka na nezapomenutelný koncert. Jsem ráda, že jsem mohla jet a poznat, jak to chodí „na druhé straně kopce“ a poznat spoustu zajímavých lidí, kteří vykonávají spoustu dobrých věcí pro druhé a umí se o to i podělit. Bohu díky. Těším se znovu na setkání Ivana Králová
Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus