WebArchiv - archiv českého webu

Vernisáž fotografií: Sakrální stavby Sedlčanska

V úterý 28. března. 2017 po pravidelném Setkání 3. věku se konala v kapli/zasedací síni NO CČSH Karlín, ve Vítkově 13, vernisáž výstavy fotografií Vladimíra Stibora: Sakrální stavby Sedlčanska. Autor snímků, jinak též velmi zajímavý básník, člen Obce spisovatelů a editor několika almanachů českých básníků, na nich představil kostely, kaple a kříže svého rodného a milovaného Sedlčanska. Vernisáž moderovala PhDr. Olga Nytrová, která v úvodu uvítala Vladimíra Stibora a účastníky, a předala slovo ThDr. Jiřímu Vaníčkovi, díky němuž se tato výstava mohla v karlínských prostorách uskutečnit. „Umělecké fotografie pana Vladimíra Stibora mě zaujaly. Nejen kompozicí, skladbou, ale zvláště poselstvím. Porozumí mu ten, kdo je s autorem na stejné vlně životního vidění, kdo má vytvořenu vnitřní strukturu porozumění, jejíž hlavní vlastností je schopnost porozumět vizuálnímu jazyku, kterým autor promlouvá. Je to věcí pokory, poddat se, vcítit se do uměleckého sdělení, je třeba soustředění, citlivosti. Pochopení díla je samo o sobě tvůrčí a nezávislé... V duši a srdci je klíč k tajemství díla,“ uvedl ThDr. Vaníček ve své řeči. Dále mimo jiné dodal: Téma je samo zvláštní a jedinečné. Kostel je vizitkou tisícileté křesťanské kultury, v níž jsme svými kořeny integrováni. Každý kostel je v naprosté většině dominantou obce a každý, byť není místní, vidí, kde se dům modliteb nachází. Stavitelé kostelů a chrámů stavěli v pokoře před Bohem a usilovali vždy o to, aby ve stavbě byla zjevována velikost a sláva Boží. Téma výstavy odpovídá charakteru místa výstavy, které je samo sakrální stavbou. Na závěr autorovi poděkoval za obohacující umělecký zážitek a popřál mu úspěch a inspiraci v jeho další fotografické práci. Poté vystoupily členky LDK Dialog na cestě PhDr. Olga Nytrová, RNDr. Markéta Hlasivcová a Květoslava Salmonová a přednesly básně V. Stibora z jeho nové, dosud nevydané sbírky Hrst pálené hlíny, aby přiblížily auditoriu i další stránku autorovy umělecké osobnosti. Pak Vladimír Stibor vyprávěl o vzniku fotografií. Jak se rodil nápad, jak došlo k realizaci, která rozhodně nebyla jednoduchá a obnášela často dlouhá čekání v mrazu a větru (neboť snímky vznikly převážně v zimním období) na „správné“ světlo či mraky, aby fotografie měla žádoucí vyznění. Následovala krátká beseda s publikem, v níž fotograf odpovídal přítomným na zajímavé otázky, které se týkaly nejen námětu fotografií, ale i technických parametrů. Velmi zajímavá byla otázka, zda se cítí být více básníkem či fotografem. Na tu Vladimír Stibor odpověděl, že se cítí být obojí, protože na atmosféru, již vyjadřují jeho snímky, by těžko hledal slova. Musel ho proto potěšit závěr vernisáže, kdy si účastníci, po malém pohoštění, prohlíželi individuálně jeho fotografie a sdělovali si živě dojmy a bylo na nich vidět, že se jim vystavená díla líbí a že jsou na stejné vlně životního vidění, jak zmínil ve své řeči ThDr. Vaníček. Květoslava Salmonová Prohlídku výstavy lze domluvit na tf. čísle 724 141 284
Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus