WebArchiv - archiv českého webu

O letních akcích v Modřanech

Krásné letní dny a vědomí toho, že začínají prázdniny, nás v náboženské obci Modřany inspirovalo k uspořádání bohatého programu na první prázdninový víkend. V sobotu 1.7. jsme se vydali na výlet do krásného kulturního města Kutné Hory. Připomněli jsme si zdejší významné historické události o ražbě Pražského groše, hornickém bratrstvu, význam Dekretu kutnohorského z roku 1409, a také následnou otázku husitství spojenou nejen s tímto městem. Při té příležitosti jsme navštívili zdejší náboženskou obec naší církve, kde nás přivítal bratr farář Karel Bican. Provedl nás bývalou synagogou a seznámil s historií nejen náboženské obce, ale i s židovskou komunitou a památkami v Kutné Hoře, a také s významným počínáním příslušníků naší církve během druhé světové války. Za vlídné přijetí a zajímavé povídaní bratru faráři ještě jednou mnohokrát děkujeme. Naše další kroky směřovaly k hlavním kutnohorským památkám, mezi nimiž nechyběl chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr, Kostnice, Kostel Nejsvětější Trojice, Kamenná kašna a další. Druhý den jsme se sešli ve společenství bratří a sester k bohoslužbě, kterou vedl bratr farář David Hron a sestra jáhenka Anna Kamarýtová. Po slyšeném Božím slově a přijetí svátosti oltářní pro nás byla připravena malířská plátna a akrylové barvy. Každý z nás tak mohl namalovat, který biblický příběh na něj nejvíce zapůsobil a ztvárnit jej do originální podoby. Vznikla tak skutečně krásná díla, ztvárňující např. Adama a Evu, Mojžíše a hořící keř, exodus, či apokalyptické náměty. Někteří členové naší náboženské obce dali před malováním přednost přednášce na téma „Duševní hygiena, víra a my“. Na základě této přednášky se poté rozvinula skutečně zajímavá a podnětná diskuze o výzvách, které nám víra v našem životě přináší, i o jejím požehnání v konkrétních případech. Součástí přednášky bylo i vyzkoušení si výroby domácího mýdla. Homemade výrobky jsou v současné době velmi populární a poslouží jako krásný a originální dárek. V podvečerních hodinách jsme připravili táborák a hráli hry na farní zahradě. Završením všeho bylo povídání s kvízem o reformátorech církve: M. J. Hus, M. Luther a Karel Farský. Všichni zúčastnění byli odměněni drobnými dárky. Byl to krásně strávený požehnaný čas. Děkujeme všem zúčastněným! NO Modřany
Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus