WebArchiv - archiv českého webu

XXIV. kurz varhaníků a zpěváků v Chebu

Kdo zpívá, ten se modlí dvakrát. Tato stará moudrost se během požehnaných dnů v Chebu (11. 8. - 19. 8. 2017) naplnila měrou vrchovatou. Zdejší náboženská obec hostila již XXIV. kurz varhaníků a zpěváků naší církve. Do starobylého západočeského města zamířili múzami políbení bratři a sestry z nejrůznějších koutů naší republiky. Vedoucím, organizátorem, spirituálem a v neposlední řadě i kuchařem, který se staral o kulturní, duchovní i kulinářský program kurzu, byl zlínský farář Zdeněk Kovalčík, od letošního roku celocírkevní kantor. V sobotu 12. 8. jsme vyrazili za památkami v kraji, navštívili jsme zámek v Kynžvartu, kláštery v Teplé a v Novém Dvoře, zámek v Bečově (s relikviářem sv. Maura) a hrad v Lokti. V neděli 13. 8. sloužil br. Kovalčík liturgii v chebském husitském kostele, při níž kurzisté zazpívali Ebenovu Truvérskou mši. Poté následovala prohlídka města a jeho pamětihodností (všichni účastníci kurzu byli v Chebu poprvé). Neděli jsme završili tradiční biblickou večeří v prostorách farního bytu, který sloužil br. Kovalčíkovi jako základna. Od pondělka do pátku se pilně nacvičovalo. Díky vstřícnosti římsko-katolické farnosti bylo možno využívat ke zkouškám varhany v místních kostelech sv. Mikuláše a sv. Václava a díky kastelánovi PhDr. Tomáši Dostálovi se mohly rozeznít i varhany v městské koncertní síni v bývalém kostele sv. Kláry. Ke zkouškám se využívala i modlitebna a kostel naší církve, kde se také konaly ranní a večerní pobožnosti, které vedl vedoucí kurzu. Ve varhanním doprovodu pobožností se střídali účastníci kurzu. Vrcholem celého kurzu byl nepochybně páteční večerní koncert pro veřejnost u sv. Kláry, uvedený farářem Lukášem Bujnou. V průběhu dynamického, výborně dramaturgicky připraveného koncertu byly předvedeny staročeské chorály, varhanní skladby, zazněl výběr ze Schubertovy Deutsche messe i jeho píní, Dvořákovy Biblické písně. Došlo na song Prosba o lásku, který otextoval letošní jubilant br. farář Z. Svoboda i na gospely a spirituály. Koncert přilákal desítky diváků, včetně příslušníků chebské a sokolovské náboženské obce. Účinkující podali vynikající výkony. Dle hodnocení br. Kovalčíka se jedná o vůbec umělecky nejzdařilejší koncert v historii pořádání kurzů. Na závěr kurzu se v sobotu 19. 8. uskutečnila v husitském kostele songová bohoslužba, jíž předsedal br. Kovalčík a zvěstováním Božího slova posloužil farář Lukáš Bujna. Ten slyšel songovou liturgii poprvé v životě, takže to byl pro něho velký zážitek. Děkujeme Plzeňské diecézi a dalším diecézím naší církve za finanční a organizační podporu kurzu, chebské náboženské obci za poskytnutí prostor a za servis, a především účastníkům kurzu, kteří neváhají obětovat svůj volný čas, aby zpěvem díků a chval oslavovali Boha mezi lidmi a šířili i dobré jméno církve. Lukáš Bujna – Zdeněk Kovalčík
Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus