WebArchiv - archiv českého webu

Letošní rychnovský minitábor

Letošní rychnovský minitábor klubu KaKaDú se konal tradičně poslední týden prázdnin na rychnovské faře (od 27. 8. do 2.9.). Tentokrát byla tématem doba počátku světové reformace a postava Martina Luthera. Bylo zajímavé se přenést do doby před 500 lety a srovnávat tehdejší podmínky života dospělých - a hlavně dětí - s těmi dnešními. Málokdo uměl číst a psát, bible v německých knížectvích nebyla v německém jazyce,ale v latině, lidé se báli Boha jako přísného soudce a mysleli si,že si ho usmíří odpustky. Když Luther při studiu Bible pochopil, že Bůh člověku dává v Kristu smíření, sdílel se s tímto poznáním s druhými lidmi a kritizoval tehdejší zlořády. Narazil na odpor církve i císaře. Podobně jako Hus 100 let před ním chtěl být přesvědčen o pravdě z bible. Situace v 16. stoleté už byla jiná, Lutherovy názory se díky vynálezu knihtisku brzy rozšířily a také jeho kníže mu pomohl. Lutherův překlad Nového zákona do němčiny otevřel možnost Bibli číst a poznávat ve svém jazyce. Byli jsme hrdí, že u nás mohli lidé číst Bibli v češtině už o sto let dříve. Hráli jsme různé hry, zkoušeli jsme tisknout pomocí vyřezaných bramborových tiskátek a hodně jsme chodili pěšky, tak jak to bylo tehdy běžné. Každý den dával Pavel zprávu a fotografie na facebook Husité RK a informoval zájemce o našich zážitcích. Děkujeme všem, kdo se na programu tábora podíleli a těšíme se na další setkávání našeho klubu – vždy v pátek v 17,30 na faře CČSH v Rychnově nad Kněžnou. A. Naimanová
Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus