WebArchiv - archiv českého webu

Básně a aforismy k narozeninám v NO Praha 8 – Karlín

K velkým přednostem biblických hodin NO CČSH v Karlíně a pořadů literárně dramatického klubu Dialog na cestě, které připravuje společně s Pražským klubem spisovatelů a Obcí spisovatelů, patří vzájemné dlouhodobě utvářené vztahy mezi farností, účastníky, spolupracovníky a organizátory. Jedním z těch, kteří již léta pomáhají s přípravami programů a s jejich zajišťováním, anebo přicházejí s vlastními nápady, je Ing. Václav Strachota (1952), který od roku 1977 pracoval v Národním filmovém archivu (dříve Čs. filmový ústav) a působí zde dodnes. Díky svým kontaktům zprostředkoval pro NO Karlín řadu pořadů a setkání s významnými a zajímavými osobnostmi. Druhým pravidelným a neúnavným spolupořadatelem kulturních a přednáškových aktivit je Mgr. Pavel Benda (1962), archivář a knihovník pražské diecéze CČSH (původně na Úřadu ústřední rady CČSH), religionista a cestovatel. K oslavě půlkulatého životního jubilea obou jmenovaných přišla dne 26. 9. 2017 do Karlína popřát řada přátel a známých (viz foto). RNDr. Markéta Hlasivcová promítla a okomentovala digitální prezentace, pro něž jí oba protagonisté poskytli vzácné fotografie ze svého života. Poté četl Ivan Fontana z vlastních aforismů a na jeho vytříbený humor skvěle navázal ve stejném duchu PhDr. Ing. Jan Vodňanský. Oslava se tak navíc stala ojedinělým komorním literárním zážitkem. Mgr. Zuzana Havelková
Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus