WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

První neděle postní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH

26. února
Brokopondo

Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Eucharistická ekumenická bohoslužba na Islandu

8. 10. 2017, Reykjavík Po krásně navázané ekumenické spolupráci duchovních různých denominací ze studijního ekumenického kurzu v bavorském Josefstalu 2016 jsme začali letos v květnu v České republice s eucharistickými společnými bohoslužbami a nyní v tomto pokračovali, tentokrát na Islandu. Poprvé se tu potomci Mistra Jana Husa a Martina Luthera v Reykjavíku sešli u společného Stolu Páně. Hudba varhan, klavíru a pěveckého sboru byla úžasná, úplný koncert pro duši- kromě první písně z Taizé nacvičili moderní populární hudbu s biblickými texty a bylo to opravdu nádherně upravené a provedené, to jsem jako muzikantka a učitelka hudby mohla nestranně posoudit. Kázáním jsem posloužila já na perikopu z Markova evangelia 2, 13- 24, mluvila jsem česky a po odstavcích mne překládala do islandštiny kolegyně Helga Bjork Jónsdóttir, nezapomněla jsem 210 shromážděným lidem říci i o Mistru Janu Husovi a jeho sto let před Martinem Lutherem započatou proměnu pojetí Eucharistie a přístupu k Písmu ve vlastním jazyce národa. Mou promluvu jsem završila melodií Husovy Jezu Kriste štědrý knieže na tenorový gemshorn, což se Vikingům moc líbilo :-)a získala jsem si tím jejich srdce (tradičně se zobrazují bojovníci vikingští s helmou s těmito volskými rohy...) Celou bohoslužbu vedla hlavní místní farářka Jóna, se kterou jsme na závěr po islandském Fadir vor - Otčenáši vysluhovaly společnou Eucharistii - Večeři Páně. Jóna chléb- Tělo Páně a já víno - Krev Páně pod obojí způsobou. Bylo to celé moc krásné. Jóna mi řekla, že slova mého kázání jí mnoho pověděla o mé zbožnosti a dala mi dárek - zaplatila mi pobyt a cestu autobusem do Skálholtu - na místo, kde od 10. století sídlí islandští biskupové, kde byla celá staletí teologická škola, knihovna a spirituální místo celé země. - A to byl jeden z nejsilnějších zážitků mé dovolené tam! Skálholt s polární září v noci, sama uprostřed ticha islandské divoké krajiny na náhorní plošině mezi sopkami, slatěmi a tundrovými loukami, na místě promodleném a všem Islanďanům svatém. Připravila jsem na žádost bratra biskupa Štěpána Kláska povídání o zemi ohně a ledu s fotografiemi, tak kdybyste chtěli v náboženských obcích, ráda k vám se svým cestovním deníkem přijedu po Vánocích také :-) Děkuji Pánu za přátelství a jeho požehnání do těchto ekumenek, které pořádáme, a doufám a modlím se za jejich zdárném pokračování. Přeji všem, kdo toto čtete, krásný čas padajícího listí a sázení stromů. +++ Kamila Magdalena Lukasová, farářka CČSH