WebArchiv - archiv českého webu

Eucharistická ekumenická bohoslužba na Islandu

8. 10. 2017, Reykjavík Po krásně navázané ekumenické spolupráci duchovních různých denominací ze studijního ekumenického kurzu v bavorském Josefstalu 2016 jsme začali letos v květnu v České republice s eucharistickými společnými bohoslužbami a nyní v tomto pokračovali, tentokrát na Islandu. Poprvé se tu potomci Mistra Jana Husa a Martina Luthera v Reykjavíku sešli u společného Stolu Páně. Hudba varhan, klavíru a pěveckého sboru byla úžasná, úplný koncert pro duši- kromě první písně z Taizé nacvičili moderní populární hudbu s biblickými texty a bylo to opravdu nádherně upravené a provedené, to jsem jako muzikantka a učitelka hudby mohla nestranně posoudit. Kázáním jsem posloužila já na perikopu z Markova evangelia 2, 13- 24, mluvila jsem česky a po odstavcích mne překládala do islandštiny kolegyně Helga Bjork Jónsdóttir, nezapomněla jsem 210 shromážděným lidem říci i o Mistru Janu Husovi a jeho sto let před Martinem Lutherem započatou proměnu pojetí Eucharistie a přístupu k Písmu ve vlastním jazyce národa. Mou promluvu jsem završila melodií Husovy Jezu Kriste štědrý knieže na tenorový gemshorn, což se Vikingům moc líbilo :-)a získala jsem si tím jejich srdce (tradičně se zobrazují bojovníci vikingští s helmou s těmito volskými rohy...) Celou bohoslužbu vedla hlavní místní farářka Jóna, se kterou jsme na závěr po islandském Fadir vor - Otčenáši vysluhovaly společnou Eucharistii - Večeři Páně. Jóna chléb- Tělo Páně a já víno - Krev Páně pod obojí způsobou. Bylo to celé moc krásné. Jóna mi řekla, že slova mého kázání jí mnoho pověděla o mé zbožnosti a dala mi dárek - zaplatila mi pobyt a cestu autobusem do Skálholtu - na místo, kde od 10. století sídlí islandští biskupové, kde byla celá staletí teologická škola, knihovna a spirituální místo celé země. - A to byl jeden z nejsilnějších zážitků mé dovolené tam! Skálholt s polární září v noci, sama uprostřed ticha islandské divoké krajiny na náhorní plošině mezi sopkami, slatěmi a tundrovými loukami, na místě promodleném a všem Islanďanům svatém. Připravila jsem na žádost bratra biskupa Štěpána Kláska povídání o zemi ohně a ledu s fotografiemi, tak kdybyste chtěli v náboženských obcích, ráda k vám se svým cestovním deníkem přijedu po Vánocích také :-) Děkuji Pánu za přátelství a jeho požehnání do těchto ekumenek, které pořádáme, a doufám a modlím se za jejich zdárném pokračování. Přeji všem, kdo toto čtete, krásný čas padajícího listí a sázení stromů. +++ Kamila Magdalena Lukasová, farářka CČSH
Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus