WebArchiv - archiv českého webu

Co je Církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D..

Církev československá husitská má 290 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.

Fotogalerie

Zprávy z naší církve »


Zpráva z 201. zasedání ústřední rady 9. března 2019

Příloha obsahuje stručné shrnutí 201. zasedání ÚR, které se konalo 9. března 2019.


09.03.2019  

Vyhledávací řízení na pozici redaktora

Ústřední rada CČSH vyhlašuje vyhledávací řízení 
na pozici redaktora/redaktorky Českého zápasu
periodického tisku CČSH.

 


11.03.2019  

Pozvánka a přihláška na výpravu Ekumenické rady církví na Kirchentag 2019

Ekumenické rady církví v ČR srdečně zve na 37. německý evangelický Kirchentag, který se bude konat v Dortmundu ve dnech 19. - 23. června 2019.

 


08.03.2019  

Úřední deska církve »


Oběžník CČSH č. 1/2019 a Úřední zprávy č. 1/2019

Oběžník č. 1/2019 se věnuje přípravě 100. výročí CČSH v jubilejním roce 2020.

 

21.01.2019  

Oběžník CČSH č. 9/2018 a Úřední zprávy CČSH č. 3/2018

Přílohy obsahují Oběžník CČSH, jehož součástí je souhrnné usnesení zasedání církevního zastupitelstva z 24. 11. 2018, schválené celocírkevní akce na roky 2019 a 2020, celocírkevní sbírky pro příští rok a další informace.
Přiloženo je též biblické zamyšlení br. patriarchy k adventu a vánočním svátkům.

26.11.2018  

Nabídky | Pozvánky | Smuteční oznámeníDiakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus