WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Hod Boží svatodušní (Letnice)


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH

9. června
Noc kostelů

Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky
Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
166 26 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Bc. Oldřich Nováček
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz[M]

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz[M]

Patriarcha

ThDr. Tomáš Butta

VIII. patriarcha Církve československé husitské

Tomáš Butta se narodil 12. června 1958 v Praze. Po absolvování Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze byl v roce 1984 vysvěcen na kněze Církve československé husitské. Stal se farářem v královéhradecké diecézi a působil jako farář v náboženských obcích Semily a Turnov a v dalších náboženských obcích Bozkov, Vysoké nad Jizerou, Jenišovice a Přepeře. V letech 1990 – 1993 vyučoval současně náboženství na základních školách a střední škole v Turnově. V roce 1993 se stal ředitelem a spirituálem Husitské teologické koleje v Praze 3 – Žižkově. Působil též jako duchovní v náboženské obci v Praze – Horních Počernicích. V letech 1993 – 1997 absolvoval postgraduální studium na Husitské teologické fakultě UK se zaměřením na obory praktické teologie. V roce 1997 získal doktorát teologie. Od roku 1997 začal působit jako farář v Praze a od roku 2000 též jako odborný asistent na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1990 -1999 byl členem liturgické komise. V roce 1999 byl zvolen generálním tajemníkem VIII. sněmu Církve československé husitské.

Na sněmu 23. září 2006 byl zvolen VIII. patriarchou Církve československé husitské. Potřebný počet hlasů získal již v prvním kole.

Dne 28. září 2006 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze přijal biskupskou ordinaci a byl instalován do služby patriarchy. 

Ve svém programu vyjádřil tyto priority a důrazy:

 1. Znovuobjevování hloubky liturgie jako radosti ze slova života, společné modlitby a daru Kristovy večeře,
 2. Teologickou práci jako dialogické hledání pravdy evangelia,
 3. Katechezi a křesťanské vzdělávání,
 4. Zakoušení církve jako společenství založené na upřímných osobních vztazích,
 5. Umožnění dětem a mládeži nacházet své místo v církvi,
 6. Rozvíjení aktivit kulturních, výchovných a diakonických,
 7. Přiblížení a aktualizace náboženského dědictví české reformace.

Ze své funkce patriarchy je

 • předsedou sněmu,
 • předsedou Ústřední rady CČSH v České republice,
 • předsedou církevní zkušební komise,
 • předsedou Správní rady bohoslovecké koleje dr. Karla Farského,
 • členem Vědecké rady Husitské teologické fakulty UK,
 • členem Řídícího výboru ERC,
 • členem církevní komise a dalších orgánů.

Je autorem několika publikací a řady odborných prací, článků, písní i biblických dramatizací pro děti a mládež.

Z bibliografie

 • Z Jeruzaléma až na sám konec země. Katechetické přípravy ke knize Skutky apoštolů. Edice pastoračních a katechetických materiálů Církve československé husitské. Praha 2002, 72 s. ISBN 80-7000-948-9

 • Slovo víry Zdeňka Trtíka. Sborník z kolokvia věnovaného prof. ThDr. Zdeňku Trtíkovi. vyd. Náboženská obec Praha 1 – Staré Město. Praha 2003 ISBN 80-7000-997-7

 • Kostel sv. Václava Na Zderaze, prostor pro evangelium a umění. Sborník k 75. výročí znovuotevření kostela sv. Václava Na Zderaze Církví československou husitskou. Praha 2004, 70 s. ISBN 80-7000-744-3    80-86788-17-2

 • Na cestě s Ježíšem. Katechetické přípravy k Novému zákonu – výběr ze svědectví evangelistů. Praha 2004, 109 s. ISBN 80-7000-864-4

 • Formy výchovné činnosti církve se zaměřením na CČSH. V: Liguš, J. a kol.: Náboženská výchova & výuka. Brno 2005, s. 120-143. ISBN 80-86263-59-2

 • Uvedení do bohoslužebné teorie a praxe v Církvi československé husitské. Prakticko-teologický výklad Liturgie podle patriarchy Karla Farského. Praha Karolinum 2005, 101 s. ISBN 80-246-1078-7
   
 • O svátostech - výklad. V: Obřadní příručka CČSH – Agenda. První část. Praha 2006, s. 9-24. ISBN 80-7000-054-6

 • Putování s Abrahamem. Dramatizace s písněmi na biblické náměty. Praha 2008, 134 s. ISBN 978-80-7000-020-5
   
 • Znovuobjevování daru Liturgie. Vydalo tiskové středisko při DR CČSH Brno 2007
   
 • Zrod, cesta a poslání Církve československé husitské. Přednáška k 90. výročí CČSH, Brno 2010
   
 • 90 let Církve československé husitské. Kolektivní monografie, uspořádali Z. Kučera, T. Butta,
  Praha 2010 ISBN 978-80-7000-047-2
   
 • Výklad 3. části Agendy Církve československé husitské. in: Obřady Církve československé husitské.
  Agenda – třetí část. Sněmovní centrum CČSH 2010, s. 3 – 20

 • Katalog Od Husa k dnešku. Výstava k 90. výročí Církve československé husitské.
  Katalog
  uspořádali Zdeněk Kučera a Tomáš Butta, CČSH 2010 ISBN 978-80-7000-055-7
   
 • Šlépěje Františka Bílka v Církvi československé husitské. K 70. výročí úmrtí. Církev československá husitská. Tomáš Butta, Martin Jindra. Praha 2011. ISBN 978-80-7000-064-9
   
 • Modlitby za církev a při různých příležitostech. Vyd. Církev československá husitská Praha 2012. ISBN 978-80-7000-071-7
   
 • Kapitoly z katechetiky. Nástin náboženské výchovy a vzdělávání. Vyd. Církev československá husitská, Blahoslav Praha 2012. ISBN 978-80-7000-076-2
   
 • Liturgie jako oslava Boha, sjednocení církve a poselství spásy světu. Uspořádali: Tomáš Butta, Zdeněk Kučera, Kristýna Mlýnková. Církev československá husitská. Praha 2012. ISBN 978-80-7000-070-0
   
 • Mistr Jan Hus v proměnách času a jeho poselství víry dnešku. Uspořádali Zdeněk Kučera, Tomáš Butta, Církev československá husitská. Praha 2012. ISBN 978-80-7000-081-6

 • Společně zvěstujeme Krista. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady A. Praha 2013. ISBN 978-80-7000-088-5

 • Staroslověnská bohoslužba a liturgie Farského. Vydala Církev československá husitská edice Blahoslav. Praha 2013. ISBN 978-80-7000-083-0

 • Víra, láska, naděje. Úvahy o třech duchovních darech. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5

 • Stůl Božího slova po celý rok. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady B. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5

 • VIII. sněm Církve československé husitské. Průběh, dokumenty, poselství. Uspořádal T. Butta, Praha 2014. ISBN 978-80-7000-103-5

 • Liguš, J.; Butta, T; Kolář P. a kol.: Homiletika. Kazatelství v kontextu tradice a přítomnosti. Studie z homiletiky. Vydáno pro Univerzitu Karlovu v Praze, Husitskou teologickou fakultou. Nakladatelství L. Marek 2014 ISBN 978-80-87127-69-8

 • Radost z nalezení ztraceného. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady C. Praha 2015. ISBN 978-80-7000-111-0

 • Seznámení s Mistrem Janem. Pohledy na českého reformátora Jana Husa a úryvky z jeho spisů. Církev československá husitská. Praha 2015. Druhé vydání. ISBN 978-80-7000-110-3

 • Praktický liturgický projev. Učební texty Husova institutu teologických studií. Praha 2015. ISBN:978-80904964-9-1

 • Náboženské vyučování v české reformaci. Příspěvek k dějinám a funkci katechismu. Praha 2016.
 

Dopisy

Pozdrav k Noci kostelů 2017

03.04.2017
Publikováno: 03.04.2017 15:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Vyjádření účasti při úmrtí kardinála Miloslava Vlka

18.03.2017
Publikováno: 03.04.2017 15:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Velikonoční zamyšlení a přání bratra patriarchy

03.04.2017
Publikováno: 03.04.2017 15:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav členům Náboženské otce CČSH v Praze 2 – Nové Město

26.02.2017
Publikováno: 03.04.2017 15:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dopis těm, kteří vstoupili do duchovenské služby

28.02.2017
Publikováno: 03.04.2017 15:25
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dopis k zahájení přípravy na 100. výročí CČSH

31.01.2017
Publikováno: 09.02.2017 14:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dopis panu velvyslanci Spolkové republiky Německo k událostem v Berlíně dne 19. 12. 2016

20.12.2016
Publikováno: 20.12.2016 12:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

K vydání příručky pro vyučování církve - dopis patriarchy - prosinec 2016

09.12.2016

K vydání příručky pro vyučování církve

Náboženským obcím CČSH

 


Publikováno: 09.12.2016 10:18
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Biblické poselství o trpělivosti pro adventní čas 2016

30.11.2016

„Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně.
Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště.
I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. Nestěžujte si jeden na druhého, bratří, abyste nebyli odsouzeni.
Hle, soudce stojí přede dveřmi!
Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratří, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně." 
                                                                                                                     

                                                                                                                        List Jakubův 5,7-10   

  


Publikováno: 30.11.2016 12:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Několik řádků k říjnovým výročím 2016

31.10.2016
Publikováno: 31.10.2016 16:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

K události v Nice

17.07.2016
Publikováno: 29.07.2016 13:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dopis synodám duchovních CČSH konaných v červnu 2016


Publikováno: 09.06.2016 17:14
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav na synodu Českobratrské církve evangelické - 19. 5. 2016

19.05.2016
Publikováno: 09.06.2016 17:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Obdarování Ducha a zrození církve

09.05.2016
Publikováno: 09.05.2016 13:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Připomenutí odkazu Karla IV. u příležitosti 700. výročí jeho narození

09.05.2016

 „Milosrdenství a věrnost chrání krále, milosrdenstvím podepře svůj trůn.“ Př 20,28  


Publikováno: 09.05.2016 13:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dopis s pozváním k uctění památky Mistra Jeronýma Pražského

09.05.2016
Publikováno: 09.05.2016 12:21
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav diecézním shromážděním CČSH v roce 2016

27.04.2016
Publikováno: 09.05.2016 12:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Velkopáteční Kristova cesta vykoupení

14.03.2016
Publikováno: 09.05.2016 12:14
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav k noci kostelů

16.02.2016

„Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den, a noci tam už nebude.“ Zjevení Janovo 21,25

 


Publikováno: 16.02.2016 12:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Postní zamyšlení o smíření

14.02.2016

„To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření.“ 2 K 5,18


Publikováno: 16.02.2016 12:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dopis bratra patriarchy k teologické práci vikariátů na téma „Identita Církve československé husitské“ v roce 2016

14.01.2016
Publikováno: 19.01.2016 11:53
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

K začátku nového roku 2016

05.01.2016

Článek do ČZ č. 1/2016


Publikováno: 19.01.2016 11:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dopis k vydání bohoslužebných knih

11.11.2015

Duchovním Církve československé husitské

Náboženským obcím Církve československé husitské


Publikováno: 19.01.2016 11:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dopis bratra patriarchy k 6. červenci L.P. 2015

01.07.2015

„Vždyť nic nezmůžeme proti pravdě, nýbrž jen ve jménu pravdy.“

                                                                                     2 K 13,8  


Publikováno: 12.10.2015 16:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Odpověď na podněty z církve

12.06.2015
Publikováno: 12.10.2015 16:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dopis synodě královéhradecké diecéze Církve československé husitské

07.06.2015
Publikováno: 12.10.2015 16:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dopis synodě brněnské diecéze Církve československé husitské

02.06.2015
Publikováno: 12.10.2015 16:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dopis bratra patriarchy plzeňské diecézi CČSH v Husově roce 2015

14.05.2015
Publikováno: 12.10.2015 16:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav bratra patriarchy diecézním shromážděním


Publikováno: 20.04.2015 20:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Pozdrav k Noci kostelů v roce 2015


Publikováno: 02.04.2015 11:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slavíme velikonoční svátky

Nejvýznamnějšími svátky celého liturgického roku jsou Velikonoce, na které se připravujeme celé postní období. Středem je Svatý týden velikonoční se svědectvím Písma svatého o Ježíšově vykupitelské smrti a jeho slavném zmrtvýchvstání „třetího dne“ či „první den po sobotě“.


Publikováno: 02.04.2015 11:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

K zahájení a charakteru postního času


Publikováno: 02.04.2015 11:56
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Dopis patriarchy v začátku Husova roku 2015


Publikováno: 02.04.2015 11:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Dopis bratra patriarchy k vánočním svátkům

Anděl řekl pastýřům: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.“ L 2,10


Publikováno: 09.12.2014 10:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Dopis bratra patriarchy k říjnovým volbám


Publikováno: 03.10.2014 10:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Dopis delegátům sněmu


Publikováno: 03.10.2014 10:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

BIBLICKÉ ZAMYŠLENÍ KE SVATODUŠNÍM SVÁTKŮM

„Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého.“  Sk 8,14–16


Publikováno: 15.05.2014 13:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Dopis bratra patriarchy diecézním shromážděním - duben 2014

„Kristus je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, 
a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno.“ Ef 4,15-16

Publikováno: 05.05.2014 12:21
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Velikonoční pozdrav bratra patriarchy

16.04.2014

V příloze naleznete pozdrav bratra patriarchy ThDr. Tomáše Butty u příležitosti letošních velikonočních svátků.


Publikováno: 16.04.2014 14:32
Vložil(a): Jana Krajčiříková / Jana Krajčiříková

Pozdrav k akci Noc kostelů 2014


Publikováno: 14.03.2014 10:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Uvažování nad biblickým veršem pro rok 2014


Publikováno: 07.02.2014 12:18
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Požehnání na novou cestu

„Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.“  Nu 6,24-26 


Publikováno: 07.02.2014 12:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Prohlášení patriarchy Církve československé husitské ThDr. Tomáše Butty k povodním v ČR


Publikováno: 06.06.2013 10:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Dopis synodě plzeňské diecéze Církve československé husitské


Publikováno: 06.06.2013 10:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Dopis synodě brněnské diecéze Církve československé husitské


Publikováno: 06.06.2013 10:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Pozdrav synodu Českobratrské církve evangelické


Publikováno: 06.06.2013 10:46
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Pozdrav s poděkováním za zapojení do „Noci kostelů“


Publikováno: 21.05.2013 11:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Dopis diecézním shromážděním Církve československé husitské


Publikováno: 26.04.2013 09:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Dopis k začátku cyrilometodějského roku 2013


Publikováno: 02.01.2013 11:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Pastorační dopis k užívání Hesel Jednoty bratrské v roce 2013

„Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.“ Žalm 119,97  


Publikováno: 30.10.2012 14:53
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Pozdrav a pozvání k návštěvě sboru

„Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu!“ Žalm 122,1


Publikováno: 04.05.2012 11:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Dopis diecézním shromážděním Církve československé husitské v Praze, Plzni a Brně

Ke dni 24. dubna L. P. 2012


Publikováno: 04.05.2012 11:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Velikonoční dopis bratra patriarchy

„Když udělali všechno přesně tak, jak to bylo o něm v Písmu napsáno, sňali jej z kříže a položili do hrobu. Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých.“ Skutky apoštolů 13,29-30


Publikováno: 22.03.2012 12:20
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Postní zamyšlení nad 51. žalmem


Publikováno: 01.03.2012 16:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Zamyšlení k roku 2012 o svobodě, rozmanitosti a kritičnosti

„Jste svobodni, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, ale jako služebníci Boží.“  1. list Petrův 2,16


Publikováno: 03.01.2012 10:18
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Připomenutí památky Václava Havla


Publikováno: 03.01.2012 10:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Vánoční dopis bratra patriarchy

Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa. Jan 1,9


Publikováno: 16.12.2011 17:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Dopis k 70. výročí Františka Bílka - září 2011


Publikováno: 19.09.2011 14:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Dopis bratra patriarchy květnovému shromáždění modlitby v Brně


Publikováno: 29.04.2011 14:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Pozdrav diecézním shromážděním - duben 2011


Publikováno: 29.04.2011 14:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Dopis bratra patriarchy k postnímu zamyšlení

„…abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt.“ Mt 6,18


Publikováno: 01.04.2011 10:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Pozdravný list bratra patriarchy

„Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti.“ 1. list Petrův 4,10


Publikováno: 01.04.2011 10:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Pastýřský list patriarchy Církve československé husitské ke sčítání 2011


Publikováno: 21.02.2011 13:32
Vložil(a): Marie Trtíková

Úvaha o naději k novému roku 2011

„Naději slož v Hospodina.“ Žalm 27,14
Publikováno: 03.02.2011 10:51
Vložil(a): Marie Trtíková

Dopis bohoslovcům - říjen 2010

„Boha nikdo nikdy neviděl, jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl.“ J 1,18
Publikováno: 20.10.2010 10:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Dopis členům Církve československé husitské v jubilejním roce 2010

„Vyzbrojeni vírou, láskou a nadějí.“ - 1 Te 5,6
Publikováno: 20.09.2010 12:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Dopis bratra patriarchy k výstavě „Od Husa k dnešku“


Publikováno: 06.09.2010 07:36
Vložil(a): Helena Bastlová

Dopis pro synodu brněnské diecéze - Ke dni 2. června 2010


Publikováno: 23.06.2010 11:35
Vložil(a): Marie Trtíková

Dopis patriarchy s pozváním na celocírkevní setkání k Jubilejnímu roku 2010

„Ten, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť Bůh udílí svého Ducha v plnosti.“ Jan 3,34
Publikováno: 23.06.2010 11:30
Vložil(a): Marie Trtíková

Dopis diecézním shromážděním Církve československé husitské

Ke dni 24. dubna L. P. 2010
Publikováno: 22.04.2010 10:54
Vložil(a): Helena Bastlová

Velikonoční povzbuzení k víře

„Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili.“ Jan 20,29
Publikováno: 01.04.2010 09:23
Vložil(a): Helena Bastlová

Jubilejní rok pokračuje


Publikováno: 01.04.2010 09:22
Vložil(a): Helena Bastlová

Dopis duchovním, kazatelům a pracovníkům Církve československé husitské


Publikováno: 01.04.2010 09:21
Vložil(a): Helena Bastlová

Vánoční meditace o Světle z Betléma

„Neříká Písmo, že Mesiáš vzejde z potomstva Davidova a z Betléma, odkud byl David?“ J 7,42
Publikováno: 01.04.2010 09:20
Vložil(a): Helena Bastlová

Úvaha ke svátku knížete Václava

„Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.“ Za 4,6
Publikováno: 01.10.2009 14:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Slovo o významu svátku Mistra Jana Husa


Publikováno: 23.07.2009 16:05
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Dopis ke svatodušním svátkům 2009


Publikováno: 23.07.2009 16:02
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Dopis k přípravě jubilejního roku 2010


Publikováno: 23.07.2009 16:00
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Poselství pro velikonoční čas


Publikováno: 23.07.2009 15:59
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Biblické přání k novému roku 2009


Publikováno: 23.07.2009 15:58
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Slovo patriarchy pro vánoční čas


Publikováno: 23.07.2009 15:56
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Poselství pro adventní čas L. P. 2008


Publikováno: 23.07.2009 15:50
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Dopis k 90. výročí Českobratrské církve evangelické


Publikováno: 23.07.2009 15:48
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Slovo k výročí 28. října


Publikováno: 23.07.2009 15:47
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Dopis ke Dni české reformace


Publikováno: 16.12.2008 08:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Zamyšlení o svatodušním divu svornosti a jednomyslnosti

Květen 2008
Publikováno: 16.12.2008 08:56
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Velikonoční rozvažování o příběhu bez konce


Publikováno: 24.03.2008 19:57
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Dopis k roku 2008


Publikováno: 19.02.2008 11:24
Vložil(a): Helena Bastlová

Zamyšlení ke konci roku 2007


Publikováno: 28.12.2007 12:07
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Poselství k adventnímu času


Publikováno: 29.11.2007 14:51
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Dopis patriarchy k 60. výročí kněžského svěcení žen v naší církvi


Publikováno: 01.10.2007 15:42
Vložil(a): Helena Bastlová

Dopis patriarchy k svátku Mistra Jana Husa


Publikováno: 28.06.2007 14:47
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

Pastýřský dopis k výročí dr. Karla Farského


Publikováno: 07.05.2007 15:34
Vložil(a): Ivo Vacík

Setkání u Husova sboru v čase květnových výročí


Publikováno: 07.05.2007 15:28
Vložil(a): Ivo Vacík

Členům pražské diecézní rady

Dopis patriarchy členům pražské diecézní rady Církve československé husitské
Publikováno: 16.04.2007 17:18
Vložil(a): Tomáš Butta patriarcha / Ivo Vacík

Velikonoční dar pokoje od vzkříšeného Krista


Publikováno: 27.03.2007 10:35
Vložil(a): Tomáš Butta bratr patriarcha / Ivo Vacík

Do nového roku vstupujeme s modlitbou


Publikováno: 21.02.2007 15:41
Vložil(a): Ivo Vacík

Vánoční pozdrav

Vánoční pozdrav a zamyšlení bratra patriarchy
Publikováno: 21.02.2007 15:34
Vložil(a): Ivo Vacík

Adventní dopis bratra patriarchy

„Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo.“ Iz 1,9
Publikováno: 21.02.2007 15:31
Vložil(a): Ivo Vacík

Dopis patriarchy Církve československé husitské

Dopis patriarchy Církve československé husitské- po svém zvolení a ustanovení
Publikováno: 21.02.2007 15:29
Vložil(a): Ivo Vacík