WebArchiv - archiv českého webu
Navštivte e-shop eblahoslav.cz

Květná neděle


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky
Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Bc. Oldřich Nováček
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz[M]

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz[M]

Patriarcha

ThDr. Tomáš Butta

VIII. patriarcha Církve československé husitské

Tomáš Butta se narodil 12. června 1958 v Praze. Po absolvování Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze byl v roce 1984 vysvěcen na kněze Církve československé husitské. Stal se farářem v královéhradecké diecézi a působil jako farář v náboženských obcích Semily a Turnov a v dalších náboženských obcích Bozkov, Vysoké nad Jizerou, Jenišovice a Přepeře. V letech 1990 – 1993 vyučoval současně náboženství na základních školách a střední škole v Turnově. V roce 1993 se stal ředitelem a spirituálem Husitské teologické koleje v Praze 3 – Žižkově. Působil též jako duchovní v náboženské obci v Praze – Horních Počernicích. V letech 1993 – 1997 absolvoval postgraduální studium na Husitské teologické fakultě UK se zaměřením na obory praktické teologie. V roce 1997 získal doktorát teologie. Od roku 1997 začal působit jako farář v Praze a od roku 2000 též jako odborný asistent na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1990 -1999 byl členem liturgické komise. V roce 1999 byl zvolen generálním tajemníkem VIII. sněmu Církve československé husitské.

Na sněmu 23. září 2006 byl zvolen VIII. patriarchou Církve československé husitské. Potřebný počet hlasů získal již v prvním kole.

Dne 28. září 2006 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze přijal biskupskou ordinaci a byl instalován do služby patriarchy. 

Ve svém programu vyjádřil tyto priority a důrazy:

 1. Znovuobjevování hloubky liturgie jako radosti ze slova života, společné modlitby a daru Kristovy večeře,
 2. Teologickou práci jako dialogické hledání pravdy evangelia,
 3. Katechezi a křesťanské vzdělávání,
 4. Zakoušení církve jako společenství založené na upřímných osobních vztazích,
 5. Umožnění dětem a mládeži nacházet své místo v církvi,
 6. Rozvíjení aktivit kulturních, výchovných a diakonických,
 7. Přiblížení a aktualizace náboženského dědictví české reformace.

Ze své funkce patriarchy je

 • předsedou sněmu,
 • předsedou Ústřední rady CČSH v České republice,
 • předsedou církevní zkušební komise,
 • předsedou Správní rady bohoslovecké koleje dr. Karla Farského,
 • členem Vědecké rady Husitské teologické fakulty UK,
 • členem Řídícího výboru ERC,
 • členem církevní komise a dalších orgánů.

Je autorem několika publikací a řady odborných prací, článků, písní i biblických dramatizací pro děti a mládež.

Z bibliografie

 • Z Jeruzaléma až na sám konec země. Katechetické přípravy ke knize Skutky apoštolů. Edice pastoračních a katechetických materiálů Církve československé husitské. Praha 2002, 72 s. ISBN 80-7000-948-9

 • Slovo víry Zdeňka Trtíka. Sborník z kolokvia věnovaného prof. ThDr. Zdeňku Trtíkovi. vyd. Náboženská obec Praha 1 – Staré Město. Praha 2003 ISBN 80-7000-997-7

 • Kostel sv. Václava Na Zderaze, prostor pro evangelium a umění. Sborník k 75. výročí znovuotevření kostela sv. Václava Na Zderaze Církví československou husitskou. Praha 2004, 70 s. ISBN 80-7000-744-3    80-86788-17-2

 • Na cestě s Ježíšem. Katechetické přípravy k Novému zákonu – výběr ze svědectví evangelistů. Praha 2004, 109 s. ISBN 80-7000-864-4

 • Formy výchovné činnosti církve se zaměřením na CČSH. V: Liguš, J. a kol.: Náboženská výchova & výuka. Brno 2005, s. 120-143. ISBN 80-86263-59-2

 • Uvedení do bohoslužebné teorie a praxe v Církvi československé husitské. Prakticko-teologický výklad Liturgie podle patriarchy Karla Farského. Praha Karolinum 2005, 101 s. ISBN 80-246-1078-7
   
 • O svátostech - výklad. V: Obřadní příručka CČSH – Agenda. První část. Praha 2006, s. 9-24. ISBN 80-7000-054-6

 • Putování s Abrahamem. Dramatizace s písněmi na biblické náměty. Praha 2008, 134 s. ISBN 978-80-7000-020-5
   
 • Znovuobjevování daru Liturgie. Vydalo tiskové středisko při DR CČSH Brno 2007
   
 • Zrod, cesta a poslání Církve československé husitské. Přednáška k 90. výročí CČSH, Brno 2010
   
 • 90 let Církve československé husitské. Kolektivní monografie, uspořádali Z. Kučera, T. Butta,
  Praha 2010 ISBN 978-80-7000-047-2
   
 • Výklad 3. části Agendy Církve československé husitské. in: Obřady Církve československé husitské.
  Agenda – třetí část. Sněmovní centrum CČSH 2010, s. 3 – 20

 • Katalog Od Husa k dnešku. Výstava k 90. výročí Církve československé husitské.
  Katalog
  uspořádali Zdeněk Kučera a Tomáš Butta, CČSH 2010 ISBN 978-80-7000-055-7
   
 • Šlépěje Františka Bílka v Církvi československé husitské. K 70. výročí úmrtí. Církev československá husitská. Tomáš Butta, Martin Jindra. Praha 2011. ISBN 978-80-7000-064-9
   
 • Modlitby za církev a při různých příležitostech. Vyd. Církev československá husitská Praha 2012. ISBN 978-80-7000-071-7
   
 • Kapitoly z katechetiky. Nástin náboženské výchovy a vzdělávání. Vyd. Církev československá husitská, Blahoslav Praha 2012. ISBN 978-80-7000-076-2
   
 • Liturgie jako oslava Boha, sjednocení církve a poselství spásy světu. Uspořádali: Tomáš Butta, Zdeněk Kučera, Kristýna Mlýnková. Církev československá husitská. Praha 2012. ISBN 978-80-7000-070-0
   
 • Mistr Jan Hus v proměnách času a jeho poselství víry dnešku. Uspořádali Zdeněk Kučera, Tomáš Butta, Církev československá husitská. Praha 2012. ISBN 978-80-7000-081-6

 • Společně zvěstujeme Krista. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady A. Praha 2013. ISBN 978-80-7000-088-5

 • Staroslověnská bohoslužba a liturgie Farského. Vydala Církev československá husitská edice Blahoslav. Praha 2013. ISBN 978-80-7000-083-0

 • Víra, láska, naděje. Úvahy o třech duchovních darech. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5

 • Stůl Božího slova po celý rok. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady B. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5

 • VIII. sněm Církve československé husitské. Průběh, dokumenty, poselství. Uspořádal T. Butta, Praha 2014. ISBN 978-80-7000-103-5

 • Liguš, J.; Butta, T; Kolář P. a kol.: Homiletika. Kazatelství v kontextu tradice a přítomnosti. Studie z homiletiky. Vydáno pro Univerzitu Karlovu v Praze, Husitskou teologickou fakultou. Nakladatelství L. Marek 2014 ISBN 978-80-87127-69-8

 • Radost z nalezení ztraceného. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady C. Praha 2015. ISBN 978-80-7000-111-0

 • Seznámení s Mistrem Janem. Pohledy na českého reformátora Jana Husa a úryvky z jeho spisů. Církev československá husitská. Praha 2015. Druhé vydání. ISBN 978-80-7000-110-3

 • Praktický liturgický projev. Učební texty Husova institutu teologických studií. Praha 2015. ISBN:978-80904964-9-1

 • Náboženské vyučování v české reformaci. Příspěvek k dějinám a funkci katechismu. Praha 2016.
 

Projevy a přednášky

Boží bojovník a rytíř doby středověku Jan Žižka

07.10.2017
Publikováno: 03.11.2017 13:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav na HTF UK k zahájení nového akademického roku

02.10.2017
Publikováno: 03.11.2017 13:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Zpráva patriarchy pro církevní zastupitelstvo – červen 2017

30.05.2017
Publikováno: 20.06.2017 16:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Představení záměru knihovny Františka Kováře

12.06.2017
Publikováno: 20.06.2017 16:20
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo při odhalení desky biskupovi Gorazdovi v Horních Počernicích

18.05.2017
Publikováno: 01.06.2017 14:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Masaryk jako filozof, vědec a politik a jeho zásada „pod zorným úhlem věčnosti“

06.03.2017

Projev v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky - 6. březen 2017


Publikováno: 03.04.2017 16:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav u příležitosti 70. výročí Slovenského evangelického sboru a.v. v Praze

26.02.2017
Publikováno: 03.04.2017 16:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo při vzpomínkové akci k výročí Jana Palacha v chrámu sv. Mikuláše

16.01.2017

16. leden 2017 - Chrám sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí


Publikováno: 09.02.2017 15:21
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Promluva při rozloučení s bratrem prof. Zdeňkem Sázavou

24.01.2017
Publikováno: 31.01.2017 14:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Poznámky ke vztahu CČSH k reformačnímu dědictví

26.11.2016
Publikováno: 01.12.2016 10:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Vzpomínka na prof. Vladimíra Kubáče při prezentaci knihy „Člověk před Boží tváří“ na HTF UK

23.11.2016
Publikováno: 01.12.2016 10:44
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav při návštěvě kamionu reformace v Praze

21.11.2016
Publikováno: 01.12.2016 10:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav na zahájení teologické konference na HTF UK

10.11.2016
Publikováno: 01.12.2016 10:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Zpráva patriarchy pro církevní zastupitelstvo - listopad 2016

16.11.2016
Publikováno: 01.12.2016 10:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo při odhalení sochy v Příbrami

23.10.2016
Publikováno: 30.11.2016 13:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav na setkání mládeže v Brně 2016

09.10.2016
Publikováno: 30.11.2016 12:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo o Mistru Janu Husovi v souvislosti s pojmenováním školy v Hostivici

05.10.2016
Publikováno: 11.10.2016 16:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav na Husitské teologické fakultě UK k zahájení akademického roku 2016/2017

03.10.2016
Publikováno: 05.10.2016 15:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

O třech táborských hejtmanech – Janu Žižkovi, Prokopu Holém a Janu Roháči z Dubé

01.10.2016

Historické ohlédnutí při setkání u Památníku Jana Žižky z Trocnova v Sudoměři u příležitosti 592. výročí úmrtí Jana Žižky - 1. říjen 2016


Publikováno: 05.10.2016 14:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pacifismus Petra Chelčického v kontextu jeho doby a dnes

17.09.2016

Projev na Dnech Petra Chelčického v Chelčicích - 17. září 2016


Publikováno: 05.10.2016 14:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Promluva k výročí vyhlášení kompaktát v Jihlavě

28.06.2016

1J 4,7-21; J 13,34-35 


Publikováno: 04.07.2016 16:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo o Mistru Jeronýmovi v Hostokryjích

04.06.2016

Projev při Jeronýmské pouťi Senomaty-Hostokryje - 4. červen 2016  


Publikováno: 04.07.2016 16:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Úvaha k výročí dr. Karla Farského

13.06.2016
Publikováno: 04.07.2016 16:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

O chápání svobody u Masaryka a o jeho hodnocení reformace

08.03.2016

Projev v Parlamentu ČR u příležitosti 166. výročí narození T. G. Masaryka - 7. březen 2016


Publikováno: 15.03.2016 16:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo k 47. výročí Jana Palacha

16.01.2016
Publikováno: 19.01.2016 16:25
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Zpráva patriarchy na generální synodě duchovních CČSH

22.10.2015
Publikováno: 19.01.2016 15:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Projev v Senátu u příležitosti poděkování autorům a sponzorům plastik v rámci projektu „Mistr Jan Hus – cesta ke smíření“

16.12.2015
Publikováno: 05.01.2016 13:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Projev o Mistru Janu Husovi v Senátu PČR

24.11.2015

Projev na slavnostním shromáždění k završení připomínky výročí upálení Mistra Jana Husa


Publikováno: 02.12.2015 12:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav na začátku akademického roku 2015 až 2016 - říjen 2015

02.10.2015
Publikováno: 19.10.2015 17:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo při otevření školky „Směrovka“ v Hostivici - říjen 2015

01.10.2015
Publikováno: 19.10.2015 17:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav a požehnání na setkání mládeže v Hradci Králové - září 2015

27.09.2015
Publikováno: 19.10.2015 17:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Trojí přínos Husova výročí - září 2015

26.09.2015

Projev při odhalení sochy (Vlasenice u Kamenice nad Lipou)


Publikováno: 19.10.2015 17:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Projev v Karolinu na konferenci k M. Janu Husovi - září 2015

17.09.2015
Publikováno: 19.10.2015 16:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav při výročí sboru v Lipníku nad Bečvou - září 2015

05.09.2015
Publikováno: 19.10.2015 16:55
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Projev při slavnostním večeru v Obecním domě 6. července 2015

06.07.2015
Publikováno: 19.10.2015 16:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Projev v Husinci dne 6. července 2015

06.07.2015
Publikováno: 19.10.2015 16:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo na zahájení Husovských slavností v Praze - červenec 2015

05.07.2015
Publikováno: 19.10.2015 16:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav v Betlémské kapli v Praze - červenec 2015

05.07.2015
Publikováno: 19.10.2015 16:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Poděkování u příležitosti odhalení plastiky v Kostnici - červenec 2015

04.07.2015
Publikováno: 19.10.2015 16:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Projev při pietní vzpomínce v Praze - Ďáblicích - červen 2015

26.06.2015
Publikováno: 19.10.2015 16:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Úvodní slovo při otevření Centra Mistra Jana Husa v Husinci - květen 2015

30.05.2015
Publikováno: 19.10.2015 16:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Hus o prospěšnosti kázání Boží pravdy - květen 2015

22.05.2015

Z promluvy na Kozím hrádku před promítáním filmu České televize Jan Hus


Publikováno: 19.10.2015 16:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Masaryk nám připomíná duchovní tradice státu


Publikováno: 02.04.2015 12:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Projev u příležitosti 85. narozenin prof. Zdeňka Kučery


Publikováno: 02.04.2015 12:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slovo o M. J. Husovi při představení projektu „Jižní Čechy husitské“ v Táboře


Publikováno: 02.04.2015 12:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Sebeoběť bolestného vzdoru

Slovo k 46. výročí Jana Palacha - Leden 2015


Publikováno: 04.02.2015 15:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Náboženství a násilí

Úvodní slovo na konferenci „Monoteismus a násilí“ na HTF UK - listopad 2014


Publikováno: 09.12.2014 10:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

K 600. jubileu kalicha


Publikováno: 03.10.2014 10:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

EUCHARISTICKÁ SPIRITUALITA V TEXTECH DUCHOVNÍCH PÍSNÍ

Poznámky k pramenům zpěvníků Církve československé husitské


Publikováno: 14.03.2014 10:21
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Rozhovor s bratrem patriarchou o církvi, Husovi a trieniu


Publikováno: 14.03.2014 10:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Zamyšlení v závěru sedmileté služby patriarchy - září 2013


Publikováno: 08.10.2013 15:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Slovo při prezentaci knihy „Otevřené dveře – Leviticus 19“ - březen 2013


Publikováno: 22.03.2013 09:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

K odstoupení papeže Benedikta XVI.


Publikováno: 07.03.2013 15:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

PO STOPÁCH STAROSLOVĚNSKÉ BOHOSLUŽBY

Staroslověnská bohoslužba jako jeden ze zdrojů Liturgie Farského?

Příspěvek k cyrilometodějskému roku na liturgické téma

ThDr.Tomáš Butta


Publikováno: 03.12.2012 16:38
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Promluva při odevzdání zvonů Cyrila a Metoděje, knížete Václava a biskupa Vojtěcha – Hradec Králové 10. 11. 2011

1 Te 2,1-4    Hlasy zvonů z dávné minulosti


Publikováno: 15.11.2011 10:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Slovo u pomníku Jana Palacha ve Vevey - 15. 5. 2011


Publikováno: 26.05.2011 11:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Pozdrav při otevření divadla Mana - březen 2011


Publikováno: 01.04.2011 10:38
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Masarykova humanita a praktická víra

Projev v Parlamentu České republiky – 7. 3. 2011
Publikováno: 10.03.2011 15:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Projev v Karolinu k 60. výročí fakulty


Publikováno: 03.02.2011 11:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Rozhovor s patriarchou CČSH – pro ČR5


Publikováno: 21.09.2010 10:34
Vložil(a): Marie Trtíková

Národní jazyk v křesťanské bohoslužbě

Téma této přednášky bylo zvoleno s ohledem na připomínané výročí první české bohoslužby zde v Uherském Brodě, kterou sloužil modernistický duchovní Oskar Malý v říjnu roku 1919. Zprvu ojedinělé slavení bohoslužby v mateřském jazyce jen na několika místech, směřovalo k mohutné aktivitě, kdy o Vánocích roku 1919 byla slavena modernistickými kněžími s velkou účastí lidu česká liturgie v kostelích na mnoha místech Čech a Moravy. Tato spontánní událost předznamenala vznik Církve československé husitské.
Publikováno: 12.11.2009 14:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Úvahy o české reformaci a jejím odkazu


Publikováno: 27.10.2008 08:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Rozhovor o husitství na ČT 24 - 1. září 2008

Osobnosti na ČT24: "Husitství nejsou jen války," říká Tomáš Butta
Publikováno: 09.09.2008 11:16
Vložil(a): Helena Bastlová

Slovo na zahájení výstavy o husitství ve Slaném


Publikováno: 09.07.2008 10:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Otázky Václava Moravce, ČT 24 - 6. 4. 2008


Publikováno: 06.05.2008 10:43
Vložil(a): Helena Bastlová

Rozhovor pro Český rozhlas (5. a 9. ledna 2008)


Publikováno: 10.01.2008 11:50
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Zpráva patriarchy pro církevní zastupitelstvo


Publikováno: 10.12.2007 15:31
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Náprava a její překážky v pojetí bratrského biskupa Jana Amose Komenského

Slovo na Růžovém paloučku u Litomyšle
Publikováno: 03.07.2007 15:48
Vložil(a): Tomáš Butta – červenec 2007 / Ivo Vacík

Masaryk o kritice, kompromisu a toleranci

Projev v parlamentu ČR při vzpomínkovém setkání u příležitosti výročí T. G. Masaryka – dne 7. 3. 2007
Publikováno: 15.03.2007 14:58
Vložil(a): Ivo Vacík

Úvodní slovo k dramatizaci o dvou králích Davidovi a Saulovi

Úvodní slovo k dramatizaci o dvou králích Davidovi a Saulovi patriarcha 12/13/2006 - Prosinec 2006
Publikováno: 21.02.2007 14:33
Vložil(a): Ivo Vacík

Ranní zamyšlení ke dni J. A. Komenského

Ranní zamyšlení ke dni J. A. Komenského patriarcha 11/15/2006 - T. Butta
Publikováno: 21.02.2007 14:30
Vložil(a): Ivo Vacík

Znovuobjevování daru liturgie

Referát pro vikariátní shromáždění v Brně – připravil ThDr. Tomáš Butta
Publikováno: 21.02.2007 14:28
Vložil(a): Ivo Vacík

Pozdrav shromáždění k 28. říjnu

Pozdrav shromáždění k 28. říjnu Hradec Králové 10/28/2006 - 28. 10. 2006 - T. Butta
Publikováno: 21.02.2007 14:25
Vložil(a): Ivo Vacík

Zamyšlení k výročí Božího bojovníka Jana Žižky

Zamyšlení k výročí Božího bojovníka Jana Žižky patriarcha 10/25/2006 - Slovo na Vítkově – 11. 10. 2006
Publikováno: 21.02.2007 14:23
Vložil(a): Ivo Vacík

Slovo na zahájení Husova institutu teologických studií v Praze

Slovo na zahájení Husova institutu teologických studií v Praze patriarcha 10/25/2006 - proslovy
Publikováno: 21.02.2007 14:22
Vložil(a): Ivo Vacík

Slovo na zahájení akademického roku Husitské teologické fakulty UK

Praha 25.10.2006 Slovo na zahájení akademického roku Husitské teologické fakulty UK patriarcha 10/25/2006 - proslovy
Publikováno: 21.02.2007 14:20
Vložil(a): Ivo Vacík

Být svědkem evangelia Ježíše Krista

Praha 25.10.2006 Slovo na volebním sněmu CČSH
Publikováno: 21.02.2007 14:13
Vložil(a): Ivo Vacík