WebArchiv - archiv českého webu
Navštivte e-shop eblahoslav.cz

Květná neděle


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Dopis diecézním shromážděním Církve československé husitské

Ke dni 24. dubna L. P. 2010

Vážený bratře biskupe,
vážení účastníci diecézního shromáždění,
sestry a bratři, 

 

                  chtěl bych Vás všechny srdečně pozdravit alespoň prostřednictvím tohoto dopisu. Myslím na Vás a děkuji Vám všem, kteří nesete radost i tíhu duchovenského povolání a kteří jako laičtí pracovníci napomáháte podle svých schopností rozvíjení života v náboženských obcích. Děkuji Vám všem, kteří přispíváte k utváření společenství a služebné organizace Vaší diecéze, a tím napomáháte růstu celku církve jako společenství Ducha Kristova.
         Nacházíme se v čase jubilejního roku 2010. O jednotlivých celocírkevních akcích jste pravidelně informováni, připravujete svá vlastní shromáždění. Chtěl bych připomenout i rok 2011, ve kterém proběhne sčítání obyvatel naší republiky a současně i vykazování náboženského vyznání.
         Počet členů církve není důležitý před Bohem, ale před společností ano. Akce jubilejního roku je třeba proto chápat již v souvislosti s rokem 2011 jako vhodnou prezentaci své církve, jejích obdarování a hodnot, které nám byly svěřeny.
         Církev nežije jen z velkých slavnostních akcí, ale z pravidelného setkávání, často i v malém společenství.  Vím, že i věrné a obětavé služebníky poznamenává někdy únava a nitro naplňují malomyslnost a zklamání z malých výsledků úsilí a námahy. Bůh však vidí dále než my. I naši zdánlivě drobnou a nepatrnou službu si může použít k větším záměrům.

 

Přeji Vám světlo Kristovy moudrosti pro Vaše jednání a rozhodování a pro Vaši službu posilu a vědomí, že naše práce v Pánu není marná (1 K 15,58).

 

„Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu“ (1 Tm 4,10).

 

S přáním víry, lásky a naděje

 

 

 

 

                                                                          

Tomáš Butta 
bratr patriarchaHelena Bastlová publikováno: 22.04.2010 10:54 zobrazeno: 2381x