WebArchiv - archiv českého webu
Hus 2015 Setkání mládeže Na půl Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Druhá neděle po Velikonocích


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Modlitba k ustanovení do služby patriarchy

Pane Bože, který povoláváš nás nedokonalé lidi k rozmanitým úkolům ve své církvi. Děkuji ti za nezaslouženou důvěru, které se mi dostalo od sester a bratří, když jsem byl povolán k novému úkolu. Z lidského pohledu je to úkol nad moje možnosti a síly. Jen pomocí tvé milosti budu moci obstát v mnohých náročných situacích. Jen pod tvou ochranou a vedením budu moci vytrvat v dobrém a čelit nástrahám a působení toho zlého. Prosím tě, Bože, ať je stále se mnou tvůj svatý Duch, abych i přes své omezené možnosti a lidskou slabost mohl svou službou přispívat k prospěchu tvého lidu a šíření tvého království. Děkuji ti, že se spolu s ostatními bratry a sestrami mohu podílet na hlásání evangelia – slova věčného života a na službě druhým po příkladu jediného Dobrého Pastýře Ježíše Krista. Ať myslím vždy na prospěch tvého lidu a na slávu tvého jména Otče, Synu, Duchu svatý po věky věků. Amen.

Publikováno: 24. 10. 2006    TOMÁŠ BUTTAIvo Vacík publikováno: 01.03.2007 10:43 zobrazeno: 3289x