WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Druhá neděle postní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH

26. února
Brokopondo

Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Modlitby ke svátku Mistra Jana Husa - červenec 2010

Modlitba sjednocení

Bože, prosíme tě o tvého svatého Ducha, aby nás posvětil a sjednotil s tebou Otcem naším věčným v Kristu Ježíši našem Pánu.

Děkujeme ti, že nás v tomto obecenství s Kristem tvůj svatý Duch sjednocuje s apoštoly, mučedníky a vyznavači stejné víry ze všech časů a míst v jediný tvůj lid.

Bože, chceme ti dnes poděkovat za Mistra Jana z Husince, kněze a kazatele v Betlémské kapli, který hlásal tvé slovo a  který dovršil svůj život jako Kristův svědek dne 6. července roku 1415 v Kostnici.

Děkujeme ti, že zachoval víru a lásku až do konce. Myslíme na něho v naději, že přijal v nebesích vítězný věnec života a po svém utrpení spočinul navždy ve světle tvé nekončící lásky.

Posiluj nás k věrnému následování tvého Syna Ježíše Krista, jehož modlitbou se k tobě obracíme:

Otče náš

 

Modlitba po přijímání  

Poslyšme výzvu Mistra Jana z jeho listu:

„Pročež nejmilejší, víru pravou, naději jistou snažte se zachovat, stůjte pevně v lásce k slovu Božímu.“   (Pražanům 1414, Mareš, cit. s. 106)

Bože věčný, spravedlivý a milosrdný, tvé jméno chválíme a oslavujeme, když jsi nás pohostil u Kristova stolu.

Prosíme tě, dej, ať budujeme život svůj i život tvé církve na víře, lásce a naději jako Mistr Jan, tvůj služebník.

Prosíme tě o tvé požehnání.

 Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 09.07.2010 11:58 zobrazeno: 2155x