WebArchiv - archiv českého webu
Navštivte e-shop eblahoslav.cz

Květná neděle


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Pozvání do Betlémské kaple

Církev èeskoslovenská husitská pøi pøíle�itosti 596. výroèí muèednické smrti Mistra Jana Husa zve na bohoslu�bu do Betlémské kaple.

Bohoslu�ba pod vedením patriarchy ThDr. Tomáše Butty, Th.D. a slovenského biskupa ThDr. Jana Hradila, Th.D. se koná 6. èervence 2011 od 15 h. Kázáním poslou�í pra�ský biskup doc. ThDr. David Tonzar, Th.D.

Bohoslu�ba je vysílána v pøímém pøenosu na programu ÈT 2 a ÈRo 2.Helena Bastlová publikováno: 29.06.2011 11:05 zobrazeno: 2742x