WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Druhá neděle postní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH

26. února
Brokopondo

Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Diamantová svatba v Jaroměři

V sobotu 23. èervence v 11 hodin podìkují v Husovì sboru v Jaromìøi, kde právì pøed 60
lety pøijali svátost man�elství, za svùj spoleèný �ivot man�elé Dagmar a
František Kuchtovi.

Ve své slu�bì Pánu prošli za tuto dobu nábo�enskými obcemi v Aši, Tachovì, �amberku, Broumovì a Machovì, Dvoøe Králové a Bílé
Tøemešné a v Jaromìøi, kde také nyní bydlí.

"Diamantovou svatbu" vykoná a oslaví bratr biskup Štìpán Klásek a Jana Wienerová, dcera, spolu s rodinou,
pøáteli a bratry a sestrami z církve.

amateur porn Kostenlose porno asian porn blonde porn pussy videos hard porn

Přílohy:

jpgManželé KuchtoviJana Wienerová

Helena Bastlová publikováno: 19.07.2011 03:40 zobrazeno: 2778x