WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Krista Krále


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Modlitba k pouti na Sázavu - červen 2011

„Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy; vždyť tvé milosrdenství až k nebi sahá, až do mraků, tvoje věrnost. Povznes se až nad nebesa, Bože, a nad celou zemí, ať je tvoje sláva“ Žalm 57, 10 -12

         Bože, děkujeme ti, že jsi svým Duchem povolal za apoštoly evangelia bratry Cyrila a Metoděje. Děkujeme ti, že jsi je před staletími vyslal k lidem této země. Chceme si připomínat opravdovost jejich víry, dar srozumitelné řeči a pokoru jejich služby. Dej, ať jejich živý odkaz vycházející ze zdrojů věčného evangelia nás vírou přibližuje více k tobě, Bože, a posiluje v nás lásku vůči druhým lidem.

         Děkujeme ti za opata Prokopa, který je spjat s tímto krajem. Chceme si připomínat jeho vytrvalou modlitbu i usilovnou práci. Děkujeme ti, že dokázal divokou a nehostinnou krajinu proměňovat v dobrou a úrodnou zemi přinášející užitek.

         Dej, abychom dědictví víry, zbožnosti a kultury tvých svědků a našich předků vděčně přijímali, moudře s ním nakládali a v naší přítomnosti rozvíjeli. Dopřej nám, abychom čas prožívaný zde na Sázavě prožívali ve světle evangelia, zakoušeli tvůj pokoj i lidskou vzájemnost a radovali se z tvých darů. Tobě buď chvála i čest. Bože, nyní i po všechny věky. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 08.08.2011 02:34 zobrazeno: 1723x