WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Krista Krále


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Modlitba s poděkováním za Husův sbor ve Vlašimi - září 2011

„Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Mt 18,20

        Bože, děkujeme ti, že dáváš svému lidu poznávat svou posvátnou přítomnost mnohými způsoby. Děkujeme ti, že můžeme tvou blízkost poznávat nejvíce ve tvém Synu a našem bratru Ježíši Kristu. Děkujeme ti, že jsi nám blízko všude tam, kde je Kristovo jméno vyslovováno s úctou, kde jsou v jeho jménu vysílány k tobě upřímné modlitby a kde je s vírou přijímán jeho kalich spásy. Děkujeme ti, že jsi přítomen i v tom nejmenším společenství dvou nebo tří učedníků.

        Buď, prosíme, Pane Ježíši Kriste, přítomen i nadále uprostřed Církve československé husitské jako zdroj naší společné víry, lásky a naděje. Buď ve středu našeho myšlení i našeho konání.

        Děkujeme ti za tento sbor, který je viditelným znamením tvé přítomnosti v tomto světě. Ať tento kostel, jehož věž odkazuje k věčnému nebi, je pro mnohé pozváním do společenství s tebou. Děkujeme ti za zakladatelskou generaci, která tento sbor budovala ze své obětavé víry a z lásky k tobě. Děkujeme ti za všechny, kteří usilují o dílo neustálé obnovy tohoto sboru a za ty, kteří toto dílo podporují. Bože buď s námi!

        Prosíme o tvé požehnání pro tento sbor, pro toto město, pro tento kraj, pro celou naši zemi. Ve jménu Ježíše Krista našeho Pána a milujícího Vykupitele. Amen.

 Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 07.09.2011 11:10 zobrazeno: 1698x