WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Krista Krále


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Modlitba k výročí Jana Žižky z Trocnova – říjen 2011

„Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé sily rozmnožila.“ Ž 18,36

Bože, ty jsi byl zdrojem síly a odvahy našich předků. Před tvou tváří se rozpomínáme na statečnost vojevůdce Jana Žižky z Trocnova.

Děkujeme ti za víru a odvážnost těch, kteří v minulých dobách hájili svou zemi a nasazovali své životy pro spravedlnost a svobodu.

Myslíme v modlitbě na lidi v místech konfliktů ve světě, kde boje nejsou událostmi minulosti, ale bolestnou současností.

Prosíme za lidi trpící a postižené strastmi bojů.

Prosíme za ty, kteří v přítomné době nasazují své životy, aby čelili projevům zla, násilí a nenávisti. Modlíme se za ty, kteří prosazují a hájí spravedlivější řád, právo a lidskou důstojnost.

Bože, veď lidstvo od nepřátelství k poznání tvé cesty spásy a pokoje.

O to tě prosíme ve jménu Ježíše Krista, který za nás přinesl oběť vlastního života, silou své lásky přemohl zlo a živ je na věky. Dej, abychom měli podíl na jeho vítězství a životě. Amen. Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 07.10.2011 10:04 zobrazeno: 1809x