WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Krista Krále


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Modlitba na zahájení konference o Liturgii - leden 2012

„Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.“ J 4,23

Hospodine, Bože náš, tvé jméno buď chváleno od věků na věky.

Děkujeme ti, že svým Slovem, které se stalo tělem, svoláváš, utváříš a vedeš svůj lid.

Děkujeme ti za církev Ježíše Krista, do které jsi nás povolal.

Děkujeme ti, že můžeme konat službu tobě a bližním v Církvi československé husitské.

Prosíme tě o milost pro náš osobní život, o pokoj do našich vztahů a tvé požehnání pro naši službu kazatelskou a svátostnou.

Prosíme tě, dej, ať naše sváteční i každodenní služba je slavena ve tvém Duchu a v pravdě. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 23.01.2012 10:40 zobrazeno: 1659x