WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Krista Krále


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Modlitba s poděkováním za dílo Jana Blahoslava - březen 2012

„Věčně, Hospodine, stojí pevně v nebesích tvé slovo.“ Ž 119,89  

Bože, chceme ti vděčně poděkovat za Jana Blahoslava – biskupa Jednoty bratrské.

Děkujeme ti za příklad jeho víry, zbožnosti i širokého vzdělání. Děkujeme ti za jeho jazykové schopnosti a za vedení tvým Duchem při překladu Písma svatého.

On přijal Knihu knih od tebe jako tvé věčné Boží slovo z nebes.

On vyzvedl Knihu knih, aby ukázal svrchovanost tvého slova nad církví, světem i celým lidským životem.

On podává Knihu knih dalším generacím, aby se tak tvé slovo mohlo dostat až k nám.

Bože, děkujeme ti za Jednotu bratrskou v čase výročí jejího vzniku.

Vyjadřujeme ti vděčnost za Bibli kralickou v rodné řeči a za písně Bratří po staletí zpívané ke tvé chvále.

Veď i nás svým slovem a Duchem lásky a pokoje vítězného Beránka Ježíše Krista. Amen. Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 16.03.2012 01:02 zobrazeno: 1710x