WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Druhá neděle postní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH

26. února
Brokopondo

Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Modlitba k 60. výročí sboru ve Starém Brně - říjen 2012

„Moudrostí se dům buduje, rozumností se zajišťuje.“ Př 24,3

Hospodine, Bože jediný a svatý, jenž jsi zdrojem moudrosti a tvořivosti. Ty jsi obdařil krále Šalomouna moudrostí a on zbudoval chrám k poctě tvého jména v Jeruzalémě. Moudrostí tvého Ducha se buduje dům Kristovy církve v čase dějin. Prosíme tě o tento dar moudrosti a tvořivosti pro nás, abychom společně dokázali budovat duchovní dům tvé církve i v současné době. Děkujeme ti za tento sbor, za tuto náboženskou obec na Starém Brně. Děkujeme ti za všechny sestry a bratry, duchovní i laiky, které naplňoval tvůj Duch a kteří v minulých desetiletích tvořili zde společenství tvého lidu, tvého živého chrámu. Prosíme, aby tento sbor byl i nadále místem, kde otevíráme Písmo a slyšíme tvé slovo a žijeme jím; aby byl místem tiché modlitby i zpěvu a chvály; místem, kde můžeme zakoušet tvou ničím nezaslouženou milost, odpuštění a přijetí v bratrském stolování Kristovy hostiny lásky. Ať se zde i nadále můžeme obohacovat poznáním hodnot evangelia slovem i obrazem. Ať zde můžeme čerpat posilu pro náš každodenní život a naše účinnější svědectví víry. Bože Otče, žehnej nám i všem, kteří sem přicházejí. Kriste, veď nás a posiluj v dobrém úsilí. Duchu svatý, obdarovávej nás svými dary a zůstávej s námi nyní stále. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 30.10.2012 03:11 zobrazeno: 1606x