WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Krista Krále


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Modlitba k zahájení poutě na Sázavě - červen 2013

„Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalozpěvem.“ Ž 66,2  

Bože, děkujeme ti, že se můžeme v tento den setkat zde na Sázavě. Přicházíme jako poutníci z různých míst naší země i z různých křesťanských tradic. Prosíme tě o tvého Ducha, abychom spojili svůj sluch ke slyšení tvého slova, svá srdce k modlitbě a svůj hlas ke společné chvále tebe. Buď s námi, když si budeme připomínat živé svědectví víry Cyrila a Metoděje i opata Prokopa. Prosíme, požehnej naši letošní sázavskou pouť. Provázej svým požehnáním shromáždění konaná v tomto cyrilometodějském roce tak, aby nám byla k duchovnímu užitku a ke tvé cti. Bože, Tobě jedinému, svatému a milosrdnému náleží chvála po věky. Amen. Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 02.07.2013 10:51 zobrazeno: 1356x