WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Krista Krále


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Modlitba se vzpomínkou na patriarchy - červen 2013

„Služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohými, vejdi a raduj se u svého Pána.“ Mt 25,21

Hospodine, Bože náš, v tento den chválíme tvé jméno ! Chceme ti s vděčností poděkovat za život a dílo patriarchů Církve československé husitské dr. Karla Farského, dr. Gustava Adolfa Procházku, dr. Františka Kováře a dr. Miroslava Nováka. Děkujeme ti za jejich pastýřskou horlivost i starostlivost, za jejich vzdělání i lidskou vlídnost, za jejich práci i modlitbu. Děkujeme ti, že tito tvoji služebníci rozvíjeli tebou svěřené hřivny a duchovní dary k prospěchu a dobru tvého lidu. Dej, ať i my dokážeme hřivny, které jsi nám svěřil, správně užívat a rozmnožené je předat těm, kteří přijdou po nás. Vzbuzuj v nás stále touhu po tvém království, ochraňuj naši církev, veď nás svým slovem v našem rozhodování a žehnej naší službě, aby byla ke tvé cti a slávě Otci, Synu, Duchu svatému na věky jedinému Bohu. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 08.08.2013 03:45 zobrazeno: 1340x