WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Druhá neděle postní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH

26. února
Brokopondo

Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Modlitba patriarchy při instalaci na další funkční období - září 2013

Bože, ty znáš mé srdce, mé myšlení, celý můj život. Doznávám před tebou i před sestrami a bratřími svoji nehodnost. Toužím, Pane, po tvé stále projevované milosti a přízni. Vždyť „bez tvé svaté milosti v křehké lidské bytosti nic není bez úhony.“

O to více si cením důvěry sester a bratří vyjádřené na volebním sněmu a vůle, abych i nadále pokračoval ve službě patriarchy Církve československé husitské. Pomoz mi, abych s touto důvěrou moudře nakládal.

Děkuji ti za to, že jsi mě ke službě v církvi povolal. Děkuji ti, že jsem mohl nést tuto pastýřskou službu po dobu sedmi let. Dej, ať v následujícím období dokážu zužitkovat zkušenosti, které jsem získal. Ať jsem otevřen spolupráci se sestrami a bratřími na tvém díle a především působení tvého Ducha.

Uvědomuji si, že úkol, ke kterému jsem byl povolán, je nad moje možnosti. Přesto ti, Bože, chci důvěřovat celým svým srdcem a prosit o tvé požehnání pro mou službu. Prosím tě o požehnání pro všechny sestry a bratry v naší husitské církvi i v ekumenické rodině Božího lidu. Žehnej naší vlasti a celé zemi.

Bože, dokonalý ve své svatosti a lásce, chválím tvé jméno. Otci, Synu, Duchu svatému buď čest, úcta a sláva na věky. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 08.10.2013 03:40 zobrazeno: 1375x