WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Druhá neděle postní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH

26. února
Brokopondo

Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Modlitba se vzpomínkou na faráře Jaroslava Bendla - říjen 2013

"Já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti." Iz 41,10  

Bože, náš věčný Otče, který žiješ a vládneš nade vším po věky!

Ty prokazuješ dobro dobrým, těm, kdo mají přímé srdce (Ž 125,4) a však svévolníci a pachatelé ničemností před tebou neobstojí (Ž 1,5).

Děkujeme ti za všechny ty, kteří ve svém životě stáli na straně dobra a spravedlnosti.

Děkujeme ti za jejich odvahu, když byli vystavení příkořím a útokům ze strany těch, kteří podlehli zlu a byli jeho šiřiteli v čase panství nacismu.

Myslíme na sestry a bratry, kteří snášeli utrpení a bezpráví a položili své životy, když se nesmířili se zlem a čelili mu.

Děkujeme ti dnes za svědectví bratra faráře Jaroslava Bendla, který zahynul v koncentračním táboře před sedmdesáti lety.

Děkujeme ti za jeho odvahu v kazatelském slovu i za jeho životní postoj.

Setrval v dobru, a i když ztratil svůj pozemský život, věříme, že dosáhl vítězství s Ježíšem Kristem a přijal vavřín spravedlnosti ve tvém království (2 Tm 4,8).

Myslíme v modlitbě na ty, kteří snášeli mnohá utrpení a položili své životy z řad sester a bratří Církve československé husitské – duchovní i laiky, ale i na všechny oběti bez rozdílu náboženského vyznání a národnosti.

Ty jsi byl zdrojem odvahy a naděje těch, kteří zde žili před námi. Ty jsi zdrojem síly a odvahy i pro nás.

Prosíme tě, dávej odvahu všem úzkostlivým, povzbuzuj zklamané, posiluj vyčerpané, vlij naději zoufalým a ukazuj cestu bezradným.

Tobě, Bože, odevzdáváme v důvěře vše, co jsme a co jsi nám svěřil a prosíme, abys nás učinil nositeli hodnot z tvého Ducha po příkladu tvých věrných svědků.

Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 18.10.2013 10:35 zobrazeno: 1382x