WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

3. neděle po zjevení


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Postní modlitba

Postní kající modlitba ke čtení Desatera Ex 20,1-17.20

Bože jediný a svatý, doznáváme, že nejsi v našem životě vždy na prvním místě. Tvoříme si falešné tvé obrazy a představy o tobě. Tvé jméno vyslovujeme bezmyšlenkovitě a bez projevu úcty. Tebou oddělený den neprožíváme vždycky podle tvé vůle a nevyhledáváme tvou posvátnou blízkost uprostřed tvého lidu. Náš vztah k rodičům a lidským autoritám není naplňován láskou a respektem. Neubráníme se nenávisti, v níž přejeme druhým něco špatného. Schází nám sebekázeň smýšlení a jednání. Drobná nepoctivost nám připadá bezvýznamná. Vyslovujeme nepravdivá slova. Necháváme proniknout do svého nitra závist. Každý z nás si před tvým zákonem uvědomujeme svá konkrétní selhání a provinění. Zastav nás, když se od tebe vzdalujeme a naše myšlenky, slova i činy jsou zlé. Obrať nás k sobě, odpusť nám v Ježíši Kristu náš hřích, a dej, ať chodíme ve světle tvých přikázání. Amen.Tomáš Butta patriarcha

Ivo Vacík publikováno: 16.04.2007 05:07 zobrazeno: 3840x