WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Krista Krále


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Modlitba před Velikonocemi

J 12,1-8 Modlitba šest dní před Velikonocemi

Pane Ježíši Kriste, ty jsi přijal skutek Marie jako výraz pravé úcty, kterou projevila v Betanii šest dní před Velikonocemi. Víš o každém skutku, který je vůči tobě prokazován z víry a lásky. Ty znáš také lidskou neupřímnost, zištnost, snahu skrývat zlé a sobecké zájmy za dobré záměry, jak to činil Jidáš. Znáš nejhlubší myšlenky a pohnutky našeho srdce a nikdo tě nemůže oklamat. Kriste, který jsi byl pomazán vzácnou mastí na znamení pohřbu, který jsi                                 byl opuštěn učedníky, který jsi snášel utrpení a vydal jsi svůj život za nás na kříži, smiluj se nad námi. Vzbuzuj v nás svým Duchem dobré úmysly a dej nám sílu je uskutečňovat. Dej nám prožívat čas velikonočních svátků tak, aby tvá vykupitelská smrt a vzkříšení byly ke spáse a k obnově tvého lidu – celé církve. Amen.Tomáš Butta patriarcha

Ivo Vacík publikováno: 16.04.2007 05:10 zobrazeno: 3451x