WebArchiv - archiv českého webu
Navštivte e-shop eblahoslav.cz

Třetí neděle po Velikonocích


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Velikonoční modlitba pod křížem

Pane Ježíši Kriste, pravý Synu Boží, jenž jsi Světlo ze Světla, Život ze Života, ty jsi přišel od Otce a stal ses pro nás člověkem. Ale svět v tobě nepřijal svého Pána a Stvořitele. Místo víry jsi zakusil zradu, místo lásky nenávist, místo úcty potupu a místo oslavení nejhlubší ponížení. Trpěl jsi a zemřel kvůli našemu hříchu na kříži. Tvé Božské utrpení se stalo lidským utrpením a je v něm skrytě přítomno. Trpíš tam, kde lidé zrazují jeden druhého jako Jidáš, který zradil tebe. Trpíš tam, kde lidé spí a jsou lhostejni k utrpení druhých jako učedníci v Getsemanské zahradě. Trpíš tam, kde lidé zapírají své přesvědčení a nehlásí se k tobě jako Petr. Trpíš tam, kde se projevuje v lidech fanatická nenávist, v níž nemá druhý člověk žádnou hodnotu. Trpíš tam, kde se děje křivda a nespravedlnost a přitom si lidé umývají ruce jako Pilát. My všichni máme podíl na tvé potupě a smrti. Beránku Boží, Pane Ježíši Kriste, smiluj se nad námi a přimlouvej se za nás u Otce. Neboť jen tvá veliká láska nám může přinést pravou svobodu, život a spásu. Amen.Tomáš Butta patriarcha

Ivo Vacík publikováno: 16.04.2007 05:14 zobrazeno: 3894x