WebArchiv - archiv českého webu
Navštivte e-shop eblahoslav.cz

Pátá neděle postní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Návštěva českých církví ve Vatikánu

Papež František dal najevo významnost českého reformátora Mistra Jana Husa a tradice s ním spojené,
když dne  15. června 2015 v Římě přijal a oslovil potomky české reformace – husity a evangelíky. 
V projevu k představitelům církví z České republiky papež František označil Jana Husa 
za významnou osobnost a připomenul jeho kazatelskou věhlasnost i rektorské působení. 
Zaznělo povzbuzení k vzájemnému poznávání mezi křesťany, k uznávání a efektivní spolupráci.
Na setkání s papežem Františkem navazovala bohoslužba smíření v kapli v Nepomucenu v Římě.
Přítomni byli tři kardinálové – kardinál Miloslav Vlk, Walter Kasper a Giovanni Coppa; 
účastnil se jí též biskup František Radkovský. 
Naši církev zastupovali bratr patriarcha dr. Tomáš Butta, dr. Hana Tonzarová a dr. Jiří Vaníček. 
Českobratrskou církev evangelickou pak synodní senior Joel Ruml, Daniel Ženatý a Gerhard Reininghaus.
Delegace husitů a evangelíků byla v katolické koleji přijata s pohostinností.
Kolej Nepomucenum v Římě byla místem myšlenkového odporu proti komunismu v čase totality. 
Církev československá husitská společně s Českobratrskou církví evangelickou připravují „Husovské slavnosti 2015“, 
které se budou konat v Praze na Staroměstském náměstí a v přilehlém okolí 5. a 6. července. 
Bohatým duchovním a kulturním programem bude veřejnosti připomenuta Husova osobnost 
u příležitosti 600. výročí jeho smrti. 
Tomáš Butta
patriarchaKlára Břeňová publikováno: 19.06.2015 09:24 zobrazeno: 1673x