WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Krista Krále


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Modlitba u Sudoměře při výročí Jana Žižky - říjen 2015

03.10.2015

Bože věčný, před tebou se chceme v této chvíli ztišit a v modlitbě prosit za svoji pozemskou vlast, za mír a dobro pro náš svět a všechny lidi.

Děkujeme ti za osobnosti našich dějin, jejichž vlastnosti ovlivnily běh událostí.

Připomínáme si vzdělanost a snahu o smíření knížete Václava. – Prosíme tě, dávej nám moudrost a prozíravost, abychom dokázali řešit složité situace ve smírném duchu, překonávali spory a kráčeli cestou pokoje.

Myslíme na zaujatost pro Kristovu pravdu a vytrvalost Mistra Jana Husa. – Prosíme tě, dej nám schopnost poznávat to, co je dobré a správné, setrvat v tom a nespouštět to pro chvilkový zisk a prospěch.

Vybavujeme si rozhodnost a statečnost Jana Žižky z Trocnova. – Prosíme tě, dávej nám sílu čelit zlu a nespravedlnosti statečností a rozhodností.

Děkujeme ti, Bože, že nás skrze svého Syna Ježíše Krista zahrnuješ do své lásky a nic nás od ní nemůže odloučit. Tobě patří chvála i čest po věky.

  

Říjen 2015         Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 14.10.2015 12:15 zobrazeno: 613x