WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Krista Krále


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Modlitba k zahájení generální synody duchovních a kazatelů - 22. říjen 2015

22.10.2015

Svatý a dobrotivý Bože, shlédni na nás, před tebou shromážděné tvé služebníky a služebnice. Uvědomujeme si, že jen z tvé ničím nezasloužené milosti jsme byli přizváni a povoláni ke službě tobě. Ty sám jsi nás i přes naši lidskou porušenost svým svatým Duchem posvětil a pověřuješ nás nést druhým evangelium Ježíše Krista jako slovo spásy a života. Děkuji ti, že se můžeme podílet na poslání tvé církve a navazovat tak na dílo těch, kteří zde byli před námi a šířili víru v tebe.

Jsme různého věku, prošli jsme různě dlouhou dobou služby, získali jsme rozmanité zkušenosti, máme rozdílná obdarování. Prosíme, sjednocuj nás, Bože, svým Duchem, v této naší rozmanitosti a požehnej naši službu, abychom ji konali ve vzájemnosti, snášenlivosti a svornosti.

Myslíme také na sestry a braty v náboženských obcích, kterým může sloužit slovem a svátostmi. Vzbuzuj, rozmnožuj a upevňuj jejich víru. Prosíme o tvoji milost a požehnání pro naši církev, zbavuj nás klamu a nelásky, a dej, abychom hledali, co slouží pokoji, růstu a společnému dobru.

Prosíme tě o světlo tvého svatého Ducha i pro toto naše setkání a jednání synody. Chválíme tvé jméno, Otče, Synu, Duchu svatý – jediný Bože na věky.

Amen.

Tomáš Butta, patriarcha 

22. říjen L.P. 2015Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 29.10.2015 10:19 zobrazeno: 674x