WebArchiv - archiv českého webu

První neděle po Velikonocích

Jako novorozené děti Boží mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku. Aleluja!

1. PETRŮV 2,2

 

První čtení: Skutky 5, 27-32

 

Tužby velikonoční (I):

2. Za milost setkání s Kristem vzkříšeným a oslaveným, modleme se k Hospodinu.

3. Za požehnané stolování s naším Pánem věčně živým, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Nebeský Otče, dopřej nám, abychom památku zmrtvýchvstání tvého Syna oslavili duchovní obnovou svých životů! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Zjevení 1,4-8

 

Evangelium: Jan 20,19-31

 

Verše k obětování: Jób 42,4-5

 

Verš k požehnání: Jan 20,27

 

 

Modlitba k požehnání:

Nebeský Otče, dej, ať svátost večeře Páně, jíž nás obdarováváš v tento požehnaný velikonoční čas, nám v přítomnosti i budoucnosti poslouží jako pravý pokrm a ná­poj pro duši! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 146, 251, 258, 260

 Václav Drašnar publikováno: 29.03.2016 10:11 zobrazeno: 685x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus