WebArchiv - archiv českého webu
Navštivte e-shop eblahoslav.cz

Třetí neděle po Velikonocích


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

První neděle po Velikonocích

Jako novorozené děti Boží mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku. Aleluja!

1. PETRŮV 2,2

 

První čtení: Skutky 5, 27-32

 

Tužby velikonoční (I):

2. Za milost setkání s Kristem vzkříšeným a oslaveným, modleme se k Hospodinu.

3. Za požehnané stolování s naším Pánem věčně živým, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Nebeský Otče, dopřej nám, abychom památku zmrtvýchvstání tvého Syna oslavili duchovní obnovou svých životů! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Zjevení 1,4-8

 

Evangelium: Jan 20,19-31

 

Verše k obětování: Jób 42,4-5

 

Verš k požehnání: Jan 20,27

 

 

Modlitba k požehnání:

Nebeský Otče, dej, ať svátost večeře Páně, jíž nás obdarováváš v tento požehnaný velikonoční čas, nám v přítomnosti i budoucnosti poslouží jako pravý pokrm a ná­poj pro duši! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 146, 251, 258, 260

 Václav Drašnar publikováno: 29.03.2016 10:11 zobrazeno: 663x