WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Druhá neděle postní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH

26. února
Brokopondo

Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Svatodušní modlitba

Chválíme tě a vzýváme tě, Duchu svatý. Děkujeme ti, že jsi vyvolal v život o letnicích v Jeruzalémě svou církev, abys v ní shromáždil a sjednotil Kristovy učedníky a učednice ze všech národů. Díky za to, že se i v současnosti dáváš poznávat, neboť stále působíš novými projevy života tvé církve, a to i tam, kde lidé již nic neočekávají. Projevuj svou moc také na nás, abychom neupadali do povrchní zvykové zbožnosti, nepodléhali klamu a nepočínali si ve svém životě jako nerozumní. Jestliže se ti vzdalujeme, i ty se vzdaluješ nám. Ocitáme se tak ve skličující prázdnotě, tmě a ohrožení jinými duchy a silami. Přijď, Dárce plnosti života a pokoje. Učiň si naše srdce svým příbytkem. Přijď, věčné Světlo a neuhasitelný plameni lásky. Přijď, náš Ochránce, Utěšiteli a Posvětileli. Naplňuj dům církve jednotou a rozmanitostí svých darů. Buď chválen Otče, který bohatě vyléváš svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele. (Tt 3,6). Amen.


Květen 2007       Tomáš Butta

Ivo Vacík publikováno: 31.05.2007 09:50 zobrazeno: 3373x