WebArchiv - archiv českého webu
Navštivte e-shop eblahoslav.cz

Třetí neděle po Velikonocích


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

2. neděle po Velikonocích

Hospodinova milosrdenství je plná země. Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem. Aleluja!    

ŽALM 33,5b-6a

 

První čtení: Skutky 9,1-20

 

Tužby velikonoční (II):

2. Abychom všichni byli posvěceni ke kněžskému poslání pokoje s Bohem i lidmi, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom se přihlásili poslušnou a obětavou vírou do služeb Krista vzkříšeného, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Nebeský Otče, tys tak miloval svět, že vlastního Syna jsi vydal, aby skrze něho byl spasen. Prosíme tě, obdaruj všechny věřící stálým potěšením ze vzkříšení! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Zjevení 5,11-14

 

Evangelium: Jan 21,1-19

 

Verše k obětování: Žalm 146,1-2

 

Verš k požehnání: Jan 21, 17b

 

Modlitba k požehnání:

Nebeský Otče, dovol nám navždycky se radovat z tvých svatých darů a přijímat v nich bohatství tvé lásky, jíž jsi nás zahrnul! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 163, 253, 64, 289, 304Václav Drašnar publikováno: 04.04.2016 10:35 zobrazeno: 655x