WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

20. neděle po svatém Duchu


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH

24. října
Koncert ve Svinově
28. října
Modlitba za domov

Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

4. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost. Aleluja!                       Žalm 98,1.2

První čtení: Skutky 11,1-18

 

Tužby velikonoční (III):

2. Za naši věrnost Kristu osvobozujícímu od hříchu, zla a smrti, modleme se k Hospodinu.

3. Za nebeská obdarování a dokonalé dary milosti Boží, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Nebeský Otče, ty žehnáš svým věrným, aby byli jednotní ve slovech i činech. Dej, ať si zamilujeme tvá přikázání a toužíme po tom, co nám zaslibuješ! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Zjevení 21,1-6

 

Evangelium: Jan 13,31-35

 

Verš k obětování: Žalm 145,3

 

Verš k požehnání: Jan 13,34

 

Modlitba k požehnání:

Nebeský Otče, přispěj nám, abychom tvou milostí, již jsme od tebe nezaslouženě přijali, byli očištěni od hříchů a ochráněni před každým pokušením! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 58, 99, 103, 110, 162, 293

 

 Václav Drašnar publikováno: 20.04.2016 09:50 zobrazeno: 548x