WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Třetí neděle adventní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH

13. prosince
Adventní koncert

Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

5. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH

5. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH

S plesáním to oznamujte, všude rozhlašujte, rozneste to až do končin země: Hospodin vykoupil svůj lid. Aleluja!             Izajáš 48,20

První čtení: Skutky 16,9-15

 

Tužby velikonoční (III):

2. Za naši věrnost Kristu osvobozujícímu od hříchu, zla a smrti, modleme se k Hospodinu.

3. Za nebeská obdarování a dokonalé dary milosti Boží, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Nebeský Otče, od tebe pochází vše dobré. Vyslyš naše prosby a dej nám, abychom pod tvým vedením konali, co je správné v tvých očích! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Zjevení 21,10.22-22,5

 

Evangelium: Jan 14,23-29

 

Verše k obětování: Žalm 67,3-4

 

Verš k požehnání: Jan 14,26

 

Modlitba k požehnání:

Nebeský Otče, dej, ať nasyceni tvou milostí z nebeského stolu toužíme po tom, co je v souladu s tvou svatou vůlí! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 21, 51, 66, 86, 117, 313 Václav Drašnar publikováno: 25.04.2016 08:55 zobrazeno: 604x